خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25330   بروزرسانی: 24-07-1402

Seifpanahi Shabani Jabar

شرکت در کارگاههای آموزشی

- نگاه استراتژیک به ورزش کشور

- چالش‌های جنبش المپیک

- آشنایی با بازاریابی در فوتبال

- آشنایی با اصول مقاله نویسی

- اجرای مهارت های اهداف و اعتماد به نفس در ورزش

- آشنایی با نحوه‌ی جستجوی منابع از سایت‌های علمی داخلی و خارجی

- اپیدمیولوژی آسیب های ورزشی

- مدیریت توریسم ورزشی: توسعه، چشم اندار و چالش ها

- حکمرانی ورزش و مدیریت استراتژیک 

- کارآفرینی برای خلق ارزش در صنعت ورزش

- یادگیری سیستم های مدیریت و ارزیابی در ورزش