خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20202   بروزرسانی: 22-08-1398

Hadi Soleimani Abhari

Publications in Journals

National4.  هادی سلیمانی ابهری- صدیقه سلیمانی ابهری
موضع علم و دین پیرامون " خود پنداره" و تاثیر آن بر سلامت جسم
"Self Concept" in the View of Science and Religion
علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره 90 (1392صفحات 4-16. 
National3.  هادی سلیمانی ابهری
آموزش فلسفی کودکان در نظام تعلیم و تربیت اسلامی
Ph 4c in the islamic education
پژوهشهای فلسفی - کلامی شماره 199 (1387صفحات 218-15. 
International-ISC2.  هادی سلیمانی ابهری، دکتر اصغر منتظر القائم ، دکتر سید علی اصغر محمود آبادی
نقش قرآن پژوهان ایرانی و هندی در سپهر سیاست شبه قاره هند (در دوره گورکانیان هند)
فصلنامه علمی پژوهشی - پژوهشنامه تاریخ اسلام (1394صفحه 15. 
International-ISC1.  هادی سلیمانی ابهری، دکتر سید علی اصغر محمود آبادی، دکتر اصغر منتظر القائم
بررسی زمینه تاریخی گرایشهای اخلاقی و عرفانی قرآن پژوهان شبه قاره هند در دوره میانه  
فصلنامه علمی پژوهشی - پژوهشهای اخلاقی (1393صفحه 15. 


Presentations in Seminars & Congress


National 1. هادی سلیمانی ابهری
تاملی بر اموزه های فکری واخلاقی صرفی کشمیری
A Glance atthinking And Ethical Teachings of Sarfi Kashmiri

دومین همایش بین المللی اسلام وارزشهای متعالی


دانشگاه تربیت دبیری شهید رجایی, تهران-ایران, 6 ارديبهشت 1397.