خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23345   بروزرسانی: 22-08-1398

Hadi Soleimani Abhari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. تاریخ اسلام- علوم قرآنی- اخلاق اسلامی