خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21741   بروزرسانی: 22-08-1398

Hadi Soleimani Abhari

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
عنوان بررسی رابطه بین تقید به احکام و مناسک مذهبی با بهداشت روانی با میانجی گری روحیه بخشش و انتقام در دانشجویان دانشگاه زنجان   مجريبهمن 1397شهريور  1398دانشگاه زنجان
بهداشت روانی در مراکز آموزشی(در حال رایزنی با مراکز آموزشی مرتبط با آموزش عالی و آموزش و پرورش)      
شیعه پژوهی در آمریکا(در حال رایزنی با موسسه شیعه شناسی قم)      
مقایسه پیش داوری در اسلام و روان شناسی اجتماعی