خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23320   بروزرسانی: 22-08-1398

Hadi Soleimani Abhari

شرکت در کارگاههای آموزشی

 

1- کارگاه روش تحقیق+کارگاه iiN

2- کارگاه روش تدریس

3- کارگاه آشنایی با روش های پیشرفته تدریس(کارگاه مهارت های تدریس پیشرفته)

4- کارگاه آشنایی با روش های تفسیر موضوعی

5- کارگاه آموزشی اخلاق و عرفان

6- کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزار هایSpss، Minitab در مدل سازی فرآیند ها

7-کارگاه آموزشی نحوه تهیه و ساخت آزمون های پیشرفت تحصیلی

8-کارگاه آموزشی روش های جستجو در اینترنت و رزنت

9-کارگاه شیوه های نوین تاثیرگذاری بر مخاطب

10- طرح آموزش علم و دین(ضیافت اندیشه)