خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23123   بروزرسانی: 22-08-1398

Hadi Soleimani Abhari

علایق پژوهشی

 

1- شیعه شناسی، قرآن پژوهی

2- اسطوره شناسی

3- نقد و بررسی مطالعات و پژوهش های مستشرقین پیرامون اسلام و شیعه

4- فلسفه تاریخ، فلسفه اخلاق

5- تاریخ عثمانی و تاریخ ممالیک