خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24957   بروزرسانی: 09-07-1402

Mohammad Ebrahimi

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
راهنمایی برای شناسایی کانی‌های سنگ‌ساز در مقطع نازک   ترجمهانتشارات دانشگاه زنجان Andrew Barker محمد ابراهیمی و ایوب ویسی‌نیا اسفند 1397 
این زمین پویا   ترجمهانتشارات دانشگاه هرمزگان دکتر سید جواد مقدسی و دکتر محمد ابراهیمی شهريور 1384