خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24957   بروزرسانی: 09-07-1402

Mohammad Ebrahimi

مدیریت

 

 

 

مدیر گروه زمین‌شناسی از خرداد ماه 1387 تا خرداد ماه 1391

مدیر گروه زمین‌شناسی از دی ماه 1393 تا دی ماه 1395