خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24957   بروزرسانی: 09-07-1402

Mohammad Ebrahimi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 

1.      عضو پیوسته انجمن زمین­شناسی ایران از سال 1388 تا کنون.

2.      عضو پیوسته انجمن زمین­شناسی اقتصادی ایران از سال 1390 تا کنون.

3.      عضو پیوسته انجمن بلور­شناسی و کانی­شناسی ایران از سال 1391 تا کنون.

4.      عضو شورای گروه علوم محیط زیست دانشگاه زنجان.