خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24957   بروزرسانی: 09-07-1402

Mohammad Ebrahimi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سنگ شناسي آذرين - پترولوژي - آتشفشان شناسي -