خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24957   بروزرسانی: 09-07-1402

Mohammad Ebrahimi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسی توان پذیرش صنعت در استان   مجري   استانداری (معاونت برنامه و بودجه)استانداری - انتشارات