خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24957   بروزرسانی: 09-07-1402

Mohammad Ebrahimi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه زمين شناسي چين( شعبه اوهان), چين, زمين شناسي(پترولوژي) , 1379-1373
عنوان رساله : بررسي پترولوژي و كاني شناسي سنگ هاي آتشفشاني مزوزوئيك منطقه پينگان- ويجين در شمال شرق چين
زمینه رساله : پترولوژي سنگ هاي آذرين
استاد راهنما : پروفسور لوفون شيان

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ايران, پترولوژي , 1370-1367
عنوان پایان نامه : بررسي زمين شناسي و پترولوژي سنگهاي آذرين شمال گلپايگان ( منطقه مرو چشمه سفيد)
زمینه پایان نامه : پترولوژي سنگ هاي آذرين
استاد راهنما : دكتر علي درويش زاده

کارشناسی : دانشگاه تهران, ايران, زمين شناسي , 1366-1362