خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:54289   بروزرسانی: 12-12-1402

Jafar Ghazanfarian

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
Applied Continuum Mechanics for Thermo-Fluids   تالیفCRC Press جعفر غضنفریان  1402 
Nanoscale Energy Transport", 21st Century Nanoscience – A Handbook   تالیفCRC Press Jafar Ghazanfarian, Zahra Shomali, Shiyun Xiong  1398 
Modern Online Learning Tools over the Platform of Virtual/Augmented Reality 
 خلاصه کتاب] 
تالیفIGI Global Jafar Ghazanfarian, Ehsan Khavasi, Hamid Yousefi, Mojtaba Amiraslanpour, Saba Teymouri, Reza Bayat مهر 1396 
طراحی توسط تئوری ساختارها   ترجمهانتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر ایدرن بژن- لورنتو عباس عباسی، جعفر غضنفریان ارديبهشت 1393