خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:54327   بروزرسانی: 12-12-1402

Jafar Ghazanfarian

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران), ایران, مهندسی مکانیک , 1390-1386
عنوان رساله : شبیه سازی عددی انتقال حرارت در نانوکانال به کمک معادلات با تاخیر فاز و روش اتمیستیک بولتزمن شبکه ای
زمینه رساله : انتقال حرارت در ابعاد نانو
استاد راهنما : دکتر عباس عباسی

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران), ایران, مهندسی مکانیک , 1386-1384
عنوان پایان نامه : شبیه سازی عددی جریان و انتقال حرارت حول استوانه در حال نوسان
زمینه پایان نامه : شبیه سازی عددی با مش متحرک
استاد راهنما : دکتر محمد رضا حیرانی نوبری

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی مکانیک در حرارت و سیالات , 1384-1380
عنوان پایان نامه : بررسی سیستمهای تبرید سرمایش عمیق و کاربردهای آن
زمینه پایان نامه : تبرید سرمایش عمیق
استاد راهنما : دکتر شریفی