خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:54416   بروزرسانی: 12-12-1402

Jafar Ghazanfarian

مدیریت

- مدیریت گروه مهندسی مکانیک  و صنایع، دانشگاه زنجان، 1395-1397


- عضو تیم نظارت و ارزیابی، هیات نظارت و رازیابی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان.

 

- عضو هسته علمی مرکزی ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک، 1387 دانشگاه صنعتی امیرکبیر. رئیس زمینه­های تخصصی مکانیک سیالات و مکانیک محاسباتی.