خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:46015   بروزرسانی: 20-06-1400

Jafar Ghazanfarian

علایق پژوهشی

· ديناميک سيالات محاسباتي و توليد شبکه محاسباتي

· جريان و انتقال حرارت در ابعاد نانو و مایکرو

· آموزش ماشین و آموزش عمیق