خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:55405   بروزرسانی: 12-12-1402

Jafar Ghazanfarian
جعفر غضنفریان
دانشیار

پست الکترونيکی
j.ghazanfarian@znu.ac.ir      ghazanfarian.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ghazanfarian-jafar

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4142

فکس
   +98 (0) 24 3228 1-2762

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی، گروه مکانیک، اتاق 201،ص پ 313

 

ویدئوهای آموزشی رایگان در کانال زیر در دسترس است:

Aparat Channel    Or    @VideoLecturesZNU

 

 

 

جذب پژوهشگر پسا دکتری از طریق بنیاد ملی نخبگان یا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

برای اطلاعات تکمیلی به سایت های رسمی و قوانین مربوطه مراجعه شود