خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:54327   بروزرسانی: 12-12-1402

Jafar Ghazanfarian

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 رضا سپاهی سامیان خرداد  1393مهندسی مکانیک شبیه سازی انتقال حرارت توامان در ابعاد نانو به کمک روش ترکیبی بولتزمن شبکه ای و حجم محدود    استاد راهنما

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
7 روزبه سقطجی شهريور  1390مهندسی مکانیک شبیه سازی دوبعدی جریان حول استوانه در حال نوسان نزدیک سطح آزاد به کمک روش SPH   استاد مشاور
6 مسعود مقدم مهر  1393مهندسی مکانیک شبیه سازی انتقال حرارت توامان در ابعاد نانو در ترانزیستور موسفت به کمک مدل با تاخیر فاز   استاد راهنما
5 نازیلا نعمت زاده بهمن  1393مهندسی مکانیک شبیه سازی جریان خون در قلب مصنوعی   استاد راهنما
4 بهراد پدر مهر  1392مهندسی مکانیک شبیه سازی انتقال حرارت در ابعاد نانو به کمک روش مونت کارلو   استاد مشاور
3 دورنا جمشیدی اصل اسفند  1392مهندسی مکانیک شبیه سازی جریان سه بعدی در نانو کانال با عدد نادسن بالا به کمک روش بولتزمن شبکه ای   استاد مشاور
2 سجاد بوذری آذر  1394مهندسی مکانیک تحلیل جریان نانو سیال حول استوانه فین دار در حالن نوسان   استاد راهنما
1 مهشید مرادی شهريور  1395مهندسی مکانیک تحلیل ناپایداری جریان ناشی از شکست سد در حالت سه بعدی و سه فاز   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
9 محمد رضوی ارديبهشت  1392مهندسی مکانیک راه اندازی و بهینه سازی نیروگاه دودکش خورشیدی   استاد راهنما
8 داریوش بداقی شهريور  1391مهندسی مکانیک شبیه سازی جریان هوای مغشوش به شکل سه بعدی روی گنبد تاریخی سلطانیه به کمک فلوئنت   استاد راهنما
7 محمد سلگی شهريور  1391مهندسی مکانیک شبیه سازی سه بعدی جریان ناشی از شکست سد به کمک روش SPH   استاد راهنما
6 مجتبی امیر اصلان پور شهريور  1391مهندسی مکانیک شبیه سازی جریان و انتقال حرارت سه بعدی در اتاق عمل به کمک اپن فوم   استاد راهنما
5 میثم یاوری شهريور  1391مهندسی مکانیک شبیه سازی سه بعدی جریان درون پمپ دنده ای به کمک فلوئنت   استاد راهنما
4 سعید خندان شهريور  1391مهندسی مکانیک شبیه سازی دو بعدی جریان و انتقال حرارت حول استوانه در حال نوسان به کمک فلوئنت   استاد راهنما
3 مسعود مقدم شهريور  1391مهندسی مکانیک شبیه سازی انتقال حرارت در ابعاد میکرو و نانو در ترانزیستور موسفت   استاد راهنما
2 محمد امین صادقی شهريور  1391مهندسی مکانیک شبیه سازی دوبعدی جریان خون درون رگ آئورت به کمک فلوئنت   استاد راهنما
1 بیش از 30 مورد دیگر آبان  1395. .   استاد راهنما