خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25826   بروزرسانی: 09-12-1401

Younes Khosravi

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
تحلیل فضایی داده های محیطی با زمین آمار  
[  خلاصه کتاب] 
تالیفآذرکلک یونس خسروی، اسماعیل عباسی ارديبهشت 1395   
دريافت:1852
مبانی سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS) و خودآموز ArcGis 10.3 (چاپ چهارم) 
[  خلاصه کتاب] 
تالیفآذرکلک یونس خسروی، محمدکاظم جباری فروردين 1394   
دريافت:4577