خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25826   بروزرسانی: 09-12-1401

Younes Khosravi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضو انجمن اقلیم ­شناسان ایران

داور مجلات بین ­المللی  (Arabian Journal of Geosciences (ISI, Springer) ,Theoretical and Applied Climatology (ISI, Springer-