خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25826   بروزرسانی: 09-12-1401

Younes Khosravi

فعالیت های محیط زیستی انجام شده گروه علوم محیط زیست

پنجمین جشنواره دانشجویی من، زمین بهار، محیط زیست در ادبیات، دوشنبه دوم اردیبهشت 1398

تاثیرات جنگ بر محیط زیست، مژگان صوابی هفتم اسفند ماه 1397- ساعت 14-16

پاکسازی محوطه پل تاریخی میربها- دوم اردیبهشت 1397

همایش تخصصی تهدیدات اکولوژیک آبزیان مهاجم با تاکید بر تیلاپیا 10 , 11 اسفند 1395

نشستی علمی با موضوع تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن به مناسبت هفته جهانی تغییرات اقلیمی (GCCW)

حضور خانم دکتر مظاهری معاون آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست در نهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران 6 شهریور 1395

نشست های تخصصی انجمن علمی گروه علوم محیط زیست با همکاری جهاد دانشگاهی، 6 تا 8 اردیبهشت، هفته زمین پاک، گزارش نخست

نشست های تخصصی انجمن علمی گروه علوم محیط زیست با همکاری جهاد دانشگاهی، 6 تا 8 اردیبهشت، هفته زمین پاک، گزارش دوم

 دومین جشنواره من زمین بهار، 17 تا 19 اسفندماه 1394، گزارش پنجم

 دومین جشنواره من زمین بهار، 17 تا 19 اسفندماه 1394، گزارش چهارم

 دومین جشنواره من زمین بهار، 17 تا 19 اسفندماه 1394، گزارش سوم

 دومین جشنواره من زمین بهار، 17 تا 19 اسفندماه 1394، گزارش دوم

 دومین جشنواره من زمین بهار، 17 تا 19 اسفندماه 1394، گزارش نخست

همایش روز هوای پاک 29 دی ماه 1394- دانشگاه زنجان

كارگاه آموزش شيمي در مقياس خرد، دانشگاه فرهنگیان- 4 آذرماه 1394، زنجان

كارگاه آموزش محیط زیست و شغل‌های سبز، نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی- 16 آذرماه 1394، زنجان

کارگاه آموزشی کروماتوگرافی با کارآیی بالا، گروه علوم محیط‌زیست، دانشکده علوم، 14/08/1394، دانشگاه زنجان

سخنرانی دکتر مژگان صوابی اصفهانی با موضوع : تاثیرات جنگ های خلیج فارس بر سلامت محیط زیست و ناهنجاری های مادرزادی

 تغییر اقلیم و بحران آب از نگاه دکتر بهلول علیجانی و مهندس محمد درویش 6 آبان ماه 1394

تغییر اقلیم و بحران آب از نگاه دکتر بهلول علیجانی و مهندس محمد درویش 6 آبان ماه 1394

برگزاری دوچرخه سواری همگانی با سمن همراهان سبز زنجان، اداره کل محیط زیست استان و ...  شهریور 1394

نشست صمیمی گروه علوم محیط زیست، اداره کل محیط زیست استان و سمن های زیست محیطی با موضوع چالش ها، بایدها و نبایدها در محیط زیست استان زنجان شهریور 1394

کسب رتبه نخست ارزیابی تدریس در دانشکده علوم 1393-1394

همایش یکروزه بحران آب

روز زمین پاک 1394

نخستین جشنواره دانشجویی من زمین بهار

پاکسازی محوطه دانشگاه زنجان به استقبال بهار 1394

فرهنگ سازی در خصوص بازیافت کاغذ 1393

کارگاه آموزشی با عنوان ارزیابی خطرات زیست محیطی 1393

سومین گردهمایی مدیران گروه محیط زیست در دانشگاه زنجان 1392

نشست خبری اساتید گروه علوم محیط زیست: آلودگی آب های زیرزمینی واقعیت علمی یا بزرگنمایی 1391

برگزاری کارگاه آموزشی آب و پساب 1391