خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25826   بروزرسانی: 09-12-1401

Younes Khosravi

علایق پژوهشی

سنجش از دور (RS) در محیط زیست، کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در علوم محیطی، آمار فضایی، تحلیل فضایی، تغییر اقلیم، مدلسازی ریاضیاتی در محیط زیست