خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25826   بروزرسانی: 09-12-1401

Younes Khosravi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسی تاثیرات اکولوژیک آبزی پروری در حاشیه رودخانه قزل اوزن شهرستان ماهنشان   همكارمهر 1396اسفند  1397اداره کل محیط زیست زنجان
مدل سازی فضایی،زمانی محورهای حادثه خیز سوانح رانندگی در شهر زنجان   همكارمهر 1397شهريور  1398دانشگاه زنجاندانشگاه زنجان
بررسی روند تغییرات آب در منابع تامین آب شهرستان خدابنده استان زنجان   همكارفروردين 1398اسفند  1399آب و فاضلاب زنجان
آلودگی منابع پایه (آب، خاک و هوا) در استان زنجان   همكارفروردين 1398تير  1400اداره کل محیط زیست زنجان
مطالعات برآورد نیاز آبی تالاب شور گلپایگان   همكاردي 1396اسفند  1397اداره کل محیط زیست اصفهاندانشگاه زنجان
بررسی ریسک های زیست محیطی آندها در چاه های آبی حفاظت کاتدی   همكارمرداد 1396مرداد  1397شرکت گاز استان زنجاندانشگاه زنجان
شناسایی مناطق آلوده به پسماندهای ویژه در استان زنجان   همكارخرداد 1395بهمن  1396اداره حفاظت محیط زیست زنجاندانشگاه زنجان
طرح تهیه گزارش توجیهی زیست محیطی شهرک ناجی زنجان   همكارمرداد 1395  1396شرکت شهرک صنعتی ناجی زنجاندانشگاه زنجان
تهیه نقشه صوتی مناطق پرترافیک مرکز شهر زنجان با استفاده از فناوری GIS در زمستان 1390 و بهار 1391   همكارمهر 1391آذر  1392کاربردیدانشگاه علوم پزشکی زنجاندانشگاه علوم پزشکی زنجان
بررسی عوامل تسهیل کننده رشد آمار قاچاق کالا (مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و...) در استان زنجان طی سال های 1389-1390    همكارمهر 1390مهر  1391کاربردیفرماندهی انتظامی نیروی انتظامی استان زنجان
مطالعه و تدوین پروژه‌های محور گردشگری سلطانیه - قیدار – کتله‌خور    همكارشهريور 1390اسفند  1391کاربردیمعاونت برنامه ریزی استانداری زنجان
تهیه اطلس قاچاق کالا در استان بوشهر با استفاده از سامانه های اطلاعات جغرافیایی (GIS)   همكاردي 1389فروردين  1391کاربردیدفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان بوشهر
بررسی آلودگی خاک های شرکت ملی سرب و روی زنجان به فلزات سنگین   همكارآذر 1389شهريور  1391کاربردیاداره محیط زیست استان زنجان
طرح ساماندهي فضا و سکونتگاههاي روستايي شهرستان خدابنده   همكارشهريور 1386اسفند  1388کاربردیدانشگاه زنجاندانشگاه زنجان
طرح بررسی کیفیت آب سد کینه ورس و معرفی آلاینده های منتهی به آن و ارائه راهکارهای اجرایی در جهت کنترل، کاهش و مدیریت   همكارخرداد 1390تير  1392کاربردیشرکت سهامی آب منطقه ای زنجان
طرح ملي تدوين برنامه آمايش استان زنجان (بخش دوم)    همكارمهر 1391ارديبهشت  1397بنیادی-کاربردیمعاونت برنامه ریزی استانداری زنجان
طرح ملي تدوين برنامه آمايش استان زنجان (بخش نخست)   همكارتير 1388شهريور  1390بنیادی-کاربردیمعاونت برنامه ریزی استانداری زنجان
رقومی سازی نقشه های ممیزی مراتع استان زنجان (1391)   مجريتير 1391آذر  1392کاربردیاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان
موزائیک نقشه های رقومی شده مراتع و جنگل های استان زنجان   مجريخرداد 1390مرداد  1391کاربردیاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان
رقومی سازی نقشه های ممیزی مراتع استان زنجان (1389)   مجريارديبهشت 1389مهر  1390کاربردیاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری زنجان