خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25826   بروزرسانی: 09-12-1401

Younes Khosravi

شرکت در کارگاههای آموزشی

مدرس کارگاه "آموزش کاربردی روش تحقیق و شیوه نگارش مقاله"، نهمین کنفرانس آموزش شیمی ایران، شهریور 1395؛

مدرس کارگاه "آشنایی با محیط زیست"، کارخانه سیمان زنجان، بهمن 1394؛

مدرس کارگاه "کاربرد GIS در خطوط لوله و نفت"، وزارت نفت، شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، 1392؛

کارگاه "شهرها و تغییر اقلیم"، برگزار کننده: قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی،دانشگاه شهید بهشتی، 23 آبان 1391؛

کارگاه "توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست"، قطب توسعه پایدار محیط جغرافیایی،دانشگاه شهید بهشتی، 14 اسفند 1390؛

مدرس کارگاه "کاربرد GIS در خطوط لوله و نفت"، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، تیر 1390؛

کارگاه "آشنایی با طرح های کسب و کار شرکت های دانش بنیان و تجاری سازی ایده های خلاق"، بنیاد نخبگان زنجان، 1390.

کارگاه "آشنایی با شرکت­ های تعاونی دانش بنیان"، بنیاد نخبگان استان زنجان، 7 اسفند 1389؛