خانه :: اساتید :: اخبار

Amir Naeimi

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
نظام های انتقال اطلاعات کشاورزی   ترجمهجهاد دانشگاهی عنایت عباسی و امیر نعیمی بهمن 91