خانه :: اساتید :: اخبار

Leila Taghavi

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
نام خلیج فارس در منابع و متون دوره اسلامی    تالیفدانشگاه زنجان ، جهاد دانشگاهی بهرام امانی، سیده لیلا تقوی  1395