خانه :: اساتید :: اخبار

Leila Taghavi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
49 الهه غفاریان مهر  1391تاریخ و تمدن ملل اسلامی مقایسه تطبیقی جنگهای زمان پیامبر و عصر فتوحات   استاد راهنما
48 آذر بدرلو مهر  1392تاریخ و تمدن ملل اسلامی تاریخ سیاسی و اجتماعی حمص از قرن اول تا قرن چهارم هجری   استاد راهنما
47 فاطمه عسگر خانی مهر  1392تاریخ و تمدن ملل اسلامی نقش غلامان ( قرن سوم تا هفتم هجری )در تاریخ شمال آفریقا    استاد راهنما
46 غزاله صلاحی اسفند  1392تاریخ و تمدن ملل اسلامی اسلوب تاریخ نگاری تواریخ محلی یزد از قرن نهم هجری تا عصر حاضر   استاد راهنما
45 لیلا گودرزی مهر  1391تاریخ و تمدن ملل اسلامی بررسی وصیت نامه های سیاسی و دینی عصر اول عباسی(132-232ه.ق)   استاد مشاور
44 سهیلا اسفندیاری شهريور  1393تاریخ و تمدن ملل اسلامی نقش قبیله بنی مخزوم در روند تحولات دوره نخستین اسلامی   استاد راهنما
43 رقیه منافی شهريور  1393تاریخ و تمدن ملل اسلامی مقایسه اوضاع علمی و فرهنگی ممالیک بحری و برجی   استاد راهنما
42 خدیجه اسدی شهريور  1393تاریخ و تمدن ملل اسلامی بررسی حقوق اقلیت های دینی در عصر عباسی   استاد راهنما
41 فرهاد میلان مهر  1393تاریخ و تمدن ملل اسلامی هنر و معماری شهر خوی در دوره اسلامی   استاد راهنما
40 آمنه نشاط مهر  1391تاریخ و تمدن ملل اسلامی اعیاد ایرانی(نوروز، مهرگان،سده) در متون و منابع کهن اسلامی   استاد مشاور
39 فاطمه سلطان محمدی اسفند  1392تاریخ و تمدن ملل اسلامی مقایسه دیدگاههای سید جمال الدین اسدآبادی و امام خمینی در مورد استعمار- استبداد و بیداری اسلامی   استاد مشاور
38 نرگس اشتری ماهینی مهر  1392تاریخ و تمدن ملل اسلامی مناسبات فرهنگی میان امویان اندلس و عباسیان   استاد مشاور
37 رفعت روح فروزنده دي  1393تاریخ و تمدن ملل اسلامی بررسی انواع وصیت نامه ها در دوره دوم عباسی   استاد مشاور
36 سمانه میر حمزه شهريور  1393تاریخ و تمدن ملل اسلامی سیر تاریخی شرح حال نگاری عمومی در دوره اسلامی از قرن سوم تا پایان عصر ممالیک   استاد مشاور
35 مریم بیگدلی بهمن  1393تاریخ و تمدن ملل اسلامی بررسی سنت هدیه در دوره اسلامی از آغاز تا پایان عصر عباسی   استاد مشاور
34 افسانه کاظمی نوری تير  1393تاریخ و تمدن ملل اسلامی نقش قرآن کریم و احادیث در شکل گیری و توسعه معجم نگاری در نزد مسلمانان تا قرن دوازدهم هجری قمری   استاد مشاور
33 سمیه بیگدلی مهر  1394فرهنگ و تمدن اسلامی زنان در منابع صحابه نگاری   استاد راهنما
32 سعیده وحیدفر در حال انجامفرهنگ و تمدن اسلامی بررسی تطبیقی اخوان المسلمین مصر و سوریه   استاد راهنما
31 نجفی در حال انجامفرهنگ و تمدن اسلامی اسلوب تاریخ نگاری ممالیک برجی   استاد راهنما
30 حیدری در حال انجامتاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی آراء و اندیشه های عایشه بنت الشاطی   استاد مشاور
29 زهرا کریمی مهر  1394 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی اثار و زندگی علما و مشاهیر زنجان    استاد مشاور
28 ظریفه هاشملو بهمن  1395تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی اداب و رسوم اجتماعی ایرانیان در سه قرن اول هجری    استاد راهنما
27 نرگس محمدی بهمن  1395تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی زمینه ها و علل بهبود اوضاع علمی و فرهنگی ایران در عهد شاهرخ تیموری   استاد راهنما
26 نسرین عماری مهر  1395تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی اندیشه های مالک بن نبی   استاد راهنما
25 معصومه رجبی در حال انجامتاریخ ایران دوران اسلامی پراکندگی جغرافیاییفرق مذهبی در ایران تا پایان قرن دوم هجریاسلامی   استاد راهنما
24 فاطمه یاری در حال انجامتاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی منابع و مصادر مغنی اللبیب   استاد مشاور
23 عباس احمدی   تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی علل انحطاط و عقب ماندگی مسلمانان از دیدگاه ایت الله طالقانی   استاد راهنما
22 میلاد جعفری   تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی زمینه های شکل گیری جریانات تکفیری در سوریه    استاد راهنما
21 لیلا کردی   تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی مقایسه تطبیقی سیره اجتماعی - اقتصادی امام علی(ع) با سه خلیفه نخستین    استاد راهنما
20 محمد محبی   تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی اندیشه مهدویت در حکومتهای شیعی از قرن چهارم تا نهم هجری   استاد راهنما
19 ربابه محمدی بهمن  1396تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی ترجمه و توضیح کتاب التاریخ و المورخون بمکه    استاد مشاور
18 الناز دویرند بهمن  1396تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نقش وزرای ایرانی در توسعه علمی عصر ال بویه    استاد راهنما
17 سیده لیلا موسوی بهمن  1396تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی نقش شیعیان اثنی عشری در نگارش تواریخ محلی و عمومی در پنج قرن نخست اسلامی   استاد راهنما
16 فاطمه قاسمی بهمن  1396تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی اسلوب تاریخ نگاری قصص الانبیا در شش قرن نخست اسلامی    استاد مشاور
15 راحله مرادی آذر  1397تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی اهمیت ثغور جزیره و شام تا پیش از جنگهای صلیبی    استاد مشاور
14 رباباه نظری بهمن  1397تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نقش نسطوریان در نهضت ترجمه    استاد راهنما
13 سما قنبری شهريور  1397تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی مراکز آموزشی قرطبه و بغداد در چهار قرن نخست اسلامی    استاد راهنما
12 معصومه قاسمی شهريور  1399تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی و تحلیل تاریخ یهود در کتب قصص الانبیا در شش قرن نخست اسلامی    استاد راهنما
11 عاطفه مریخ آذر  1397تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی مقایسه ای تشکیلات اداری سامانیان و غزنویان    استاد مشاور
10 مینا جلیلی بهمن  1396تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی تطبیقی زمینه های روی کار امدن علویان طبرستان و ال بویه    استاد راهنما
9 فرشاد غلامی شهريور  1398تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی اوضاع علمی امویان اندلس   استاد راهنما
8 مریم احمدی بهمن  1399تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی وضعیت سیاسی اجتماعی شیعیان در عصر دوم عباسی    استاد راهنما
7 مریم احمدی بهمن  1399تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی وضعیت سیاسی اجتماعی شیعیان در عصر دوم عباسی    استاد راهنما
6 نهال حیدر نژاد شهريور  1399تاریخ ایران بررسی تطبیقی رنقش استعمار غرب در خلیج فارس در دوره قاجار و پهلوی   استاد راهنما
5 بهرامی   تاریخ ایران دوره اسلامی واکنش طیقات اجتماعی ایران نسبت به حمله اعراب مسلمان    استاد راهنما
4 پویا سیف اللهی   تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی روابط حکومت عباسیان با زیدیان تا پایان عصر دوم عباسی    استاد راهنما
3 رقیه گنجی   تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی فرق منشعب از شیعه تا زمان غیبت امام زمان (عج)   استاد راهنما
2 سمیه یوسفلی   تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی بررسی وحدت اسلامی با تاکید بر آرای سید جمال الدین اسدآبادی و شیخ هادی نجم آبادی    استاد راهنما
1 سمیرا محمدی   تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی سیمای سیاسی اجتماعی زنان از منظر فرقه های اسلامی در سده های نخستین اسلامی    استاد راهنما