خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21014   بروزرسانی: 06-09-1402

Azadeh Tavakoli

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
منابع انرژی- رویکردی تحلیلی از منظر سلامت، ایمنی و محیط زیست   تالیف و ترجمهانتشارات جهاد دانشگاهی آزاده توکلی بهمن 1401