خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19538   بروزرسانی: 10-02-1402

Azadeh Tavakoli

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی عمران- محیط زیست , 1393-1388

کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران, ایران, مهندسی عمران- محیط زیست , 1388-1386
عنوان پایان نامه : طراحی سامانه خبره و هوشمند مدیریت کیفیت هوا در اماکن بسته با رویکرد مصرف بهینه انرژی

کارشناسی : دانشگاه یزد, ایران, مهندسی عمران- عمران , 1385-1381