خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21017   بروزرسانی: 06-09-1402

Azadeh Tavakoli

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مهندسی عمران- محیط زیست2. ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی3. آلودگی هوا4. مدلسازی آلودگی هوا5. انرژی و محیط زیست6. مدلسازی انرژی 7. آلودگی هوا در محیط های بسته8. تغییرات آب و هوا9. تعدیل و تطابق با تغییرات آب و هوا10. تصفیه آب و فاضلاب11. آلودگی منابع آب