خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19538   بروزرسانی: 10-02-1402

Azadeh Tavakoli

علایق پژوهشی

آلودگی هوا

تغییرات آب و هوا

انرژی های تجدیدپذیر

تجارت آلودگی

مسئولیت های کاهش و تخصیص انتشار

محرک های انتشار GHGs