خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20998   بروزرسانی: 06-09-1402

Azadeh Tavakoli

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
تهیه طرح جامع محیط زیست شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره   همكارآبان 1401خرداد  1402
ارزیابی تاب آوری شهر زنجان در برابر سوانح و مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیل و زلزله و زیر ساختها   همكارفروردين 1400  معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری زنجان
تهیه گزارش موجودی انتشار گازهای گلخانه‏ ای کشور   همكار   سازمان محیط زیست ایران
Methodological analysis of the trend of sectoral Greenhouse Gas (GHG) emissions and tracking the GHG mitigation achievements in Iran for “Climate Promise   همكار   UNDP
طرح آلودگی منابع پایه (آب، خاک و هوا) در استان زنجان   همكار 1398  1399سازمان حفاظت محیط زیست
مکان سنجی اصلاح و بهبود فضاهای آموزشی شهر زنجان با رویکرد زیست محیطی و بهینه سازی مصرف انرژی   همكار 1397  1397اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان
طرح تهیه گزارش توجیهی زیست محیطی شهرک ناجی زنجان   همكار 1395  1397
شناسایی مناطق آلوده به پسماندهای ویژه در استان زنجان   همكار 1395  1396
طرح ارزیابی و کنترل آلودگی هوا در منطقه شمال شرق کشور   همكار 1385  1390