خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16570   بروزرسانی: 08-05-1402

Mahdieh Bozorgi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, مهندسی مخابرات (میدان ها و امواج) , 1395-1390
عنوان رساله : تحلیل نانوآنتن های پلاسمونی در محیط ناهمسان گرد
زمینه رساله : تهیه نرم افزار مبتنی بر روش های ریاضیاتی گرین و ممان برای تحلیل نانوآنتن های پلاسمونی متناوب واقع در محیط های ناهمسان گرد، و طراحی لنز پلاسمونی دو کانونی با قابلیت کنترل پذیری
استاد راهنما : دکتر اطلس باف، پروفسور محمود شاه آبادی

کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران, مهندسی مخابرات (میدان ها و امواج) , 1390-1387
عنوان پایان نامه : شبیه سازی و بهینه سازی شکل پرتو خروجی موجبرهای کریستال فوتونی به روش FDTD
زمینه پایان نامه : تهیه نرم افزار مبتنی بر روش عددی تفاضل محدود در حوزه زمان (FDTD) با قابلیت اعمال الگوریتم بهینه سازی PSO برای تحلیل و بهینه سازی ساختارهای کریستال فوتونی، و شکل دهی پرتو خروجی موجبر کریستال فوتونی به منظور افزایش قابلیت تطبیق با مدارات مجتمع نوری
استاد راهنما : پروفسور نصرت اله گرانپایه

کارشناسی : دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, ایران, مهندسی مخابرات , 1385-1381
عنوان پایان نامه : شبیه سازی پروتکل لایه دوم LAPD) ISDN)
استاد راهنما : دکتر محمد اسمعیل کلانتری