خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16570   بروزرسانی: 08-05-1402

Mahdieh Bozorgi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. سیستمهای مخابرات نوری2. فوتونیک3. فیبر نوری4. الکترومغناطیس مهندسی5. ریاضیات مهندسی 6. فیزیک 2 7. معادلات دیفرانسیل8. مدارهای الکتریکی I9. آزمایشگاه مدارهای مخابراتی