خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18622   بروزرسانی: 08-05-1402

Mahdieh Bozorgi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

عضویت در مجله IEEE

داور مجله ( Journal of lightwave technology (IEEE &OSA

داور مجله (AEUE) International Journal of Electronics and Communications

داور مجله Majlesi Journal of Electrical Engineering

داور کنفرانس بین­ المللی مهندسی برق ایران

داور International Conference on Optoelectronic Information and Computer Engineering (ICOICE)