خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40166   بروزرسانی: 19-11-1402

Mohsen Ahadnejad Reveshty

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

پژوهشگر برتر گروه جغرافیا در سال 1389.

پژوهشگر برتر دانشگاه زنجان در سال 1391

پژوهشگر برتر استان زنجان در علوم انسانی سال  1393

- پژوهشگر برتر استان زنجان در علوم انسانی سال 1397

-پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی سال 1402