خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:39053   بروزرسانی: 06-12-1401

Mohsen Ahadnejad Reveshty

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

پژوهشگر برتر گروه جغرافیا در سال 1389.

پژوهشگر برتر دانشگاه زنجان در سال 1391

پژوهشگر برتر استان زنجان در علوم انسانی سال  1393

- پژوهشگر برتر استان زنجان در علوم انسانی سال 1397