خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40166   بروزرسانی: 19-11-1402

Mohsen Ahadnejad Reveshty

شرکت در کارگاههای آموزشی

 

·         دوره بین‌المللی کاربرد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه‌ریزی کاربری اراضی برای کشورهای در حال توسعه، اگوست تا اکتبر 2009، جاکارتا، اندونزی.

·         دوره بین‌المللی کاربرد فناوری‌های فضایی در توسعه پایدار و مدیریت مخاطرات و منابع طبیعی، مهر1382،تهران.

·         دوره بین‌المللی کاربرد سنجش از دور در توسعه پایدار کشاورزی، اگوست تا سپتامبر 2005، مرکز سنجش از دور هند، دهرادون.

·         دوره بین‌المللی کاربرد علوم ژئوماتیک در مطالعات شهری، اگوست تا سپتامبر 2006، مرکز سنجش از دور هند، دهرادون.

·         فرصت مطالعاتی به مدت 8 ماه در دانشگاه چیبای ژاپن از ژوئن 2008 تا فوریه 2009.

·         مدرسه تابستانی کاربرد علوم ژئوماتیک پایش و مدیریت محیطی، نوامبر 2010، هانوی، ویتنام.

·         مدرسه تابستانی کاربرد علوم ژئوماتیک پایش و مدیریت مخاطرات محیطی، اکتبر 2011، دانشگاه ملی تایوان.

·         مدرسه تابستانی کاربرد علوم ژئوماتیک پایش و مدیریت مناطق ساحلی، نوامبر 2012، دانشگاه بوراپا، چونبوری،تایلند.

·         مدرسه تابستانی کاربرد علوم ژئوماتیک پایش و مدیریت مناطق ساحلی، نوامبر 2013، جزیره بالی اندونزی.

.       مدرسه تابستانی کاربرد علوم ژئوماتیک در مدیریت منابع طبیعی، اکتبر2015، دانشگاه ملی فلیپین.