خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40166   بروزرسانی: 19-11-1402

Mohsen Ahadnejad Reveshty

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
25 سعید آزادی آبان  1396جغرافیا و برنامه ریزی شهری تبیین توزیع فضایی بیماری سرطان در الگوی سلامت شهری(نمونه موردی کلانشهر تهران)   استاد مشاور
24 سید احمد حسینی تير  1395جغرافیا و برنامه ریزی شهری تببین مولفه های تاثیرگذار در سازمان یابی فضایی کلان شهرها(مطالعه موردی کلان شهر تهران)   استاد مشاور
23 تقی حیدری ارديبهشت  1395جغرافیا و برنامه ریزی شهری تبیین توسعه درونی بافتهای فرسوده با تاکید بر شاخصه های شهر زیست پذیر(مطالعه موردی:بافت فرسوده شهر زنجان)   استاد مشاور
22 راضیه تیموری دي  1394جغرافیا و برنامه ریزی شهری الگوسازی ساختار اکولوژیکی توسعه فضای سبز شهری با رویکرد آینده¬پژوهی   استاد مشاور
21 مهدی محمدی سرین دیزج آبان  1396جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی تاب آوری در سطح نواحی شهری بارویکرد کاهش خطرپذیری در برابر مخاطرات طبیعی(زلزله)؛ مطالعة موردي: شهر زنجان   استاد راهنما
20 فاطمه بابایی دي  1395خاک شناسی مدل سازي كارايي مصرف بارندگي در گندم ديم با استفاده از متغيرهاي اقليمي و ويژگي هاي خاك در منطقه نيمه خشك استان زنجان   استاد مشاور
19 شادعلی توحیدلو خرداد  1396ترویج و آموزش کشاورزی-گرایش توسعه روستایی واکاوی راهبردهای منطقه ای توسعه کشاورزی در ایران   استاد مشاور
18 علي معافي رابري بهمن  1396علوم و مهندسي آبخيزداري امکانسنجي استحصال روانابهاي شهري و مکانیابي محلهاي مناسب براي ذخيره آن مطالعه موردي: شهر زنجان   استاد مشاور
17 شهرزاد مقدم ارديبهشت  1397رشته جغرافيا و برنامه ريزی شهری ديالکتيک شهری، پايداری و حمل و نقل(موردپژوهی: شهر زنجان)   استاد مشاور
16 صفیه حاضری شهريور  1397جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارائه الگوی توسعه شهر شکوفا با رویکرد آینده پژوهی نمونه موردی: کلانشهر تبریز   استاد راهنما
15 وحید یارقلی دي  1397جغرافیا و برنامه ریزی شهری تبيين الگوي توسعه شهري زيست پذير نمونه موردي شهر زنجان 
[Abstract] 
استاد راهنما
14 اصغر رستم میدان اسفند  1397جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارايه الگوي بهينه زيست پذيري دركلانشهر تبريز با مدل اكوشهري (مطالعه موردي مناطق 3و8تبريز)   استاد مشاور
13 مهدی آذری خرداد  1399جغرافیا و برنامه ریزی شهری تدوين الگوي توسعه شهري كم كربن با تاكيد بر فرم شهري در شهرهاي ميانه اندام (نمونه موردي شهر زنجان)   استاد راهنما
12 محمد جواد نوروزی شهريور  1399جغرافیا و برنامه ریزی شهری تبیین الگوی توسعه فضایی حمل و نقل محور کلانشهری (مطالعه موردی کلانشهر تهران)   استاد راهنما
11 مهدی اشلقی شهريور  1399جغرافیا و برنامه ریزی شهری تبیین مفهوم هویت مکان و فرایند شکل گیری آن در فضاهای عمومی شهری(مطالعه موردی شهر تبریز)   استاد راهنما
10 سمیه علیپور شهريور  1399جغرافیا و برنامه ریزی شهری تدوین الگوی آینده نگاری مسکن زیست پذیر (نمونه موردی کلان شهر کرج)   استاد راهنما
9 حسین طهماسبی مهر  1400جغرافیا و برنامه ریزی شهری تبیین تاب آوری اجتماعی در برابر پاندمی کووید 19 با تأکید بر سلامت شهری (مطالعه موردی: شهر زنجان) 
[Abstract] 
استاد راهنما
8 سعید نجفی تير  1400جغرافیا و برنامه ریزی شهری تبیین کنشگران مدیریتی متن سکونتگاههای مساله دار شهری با رویکرد زبانشناختی(مورد مطالعه : محله اسلام آباد شهر زنجان)   استاد راهنما
7 حیدر صالحی شهريور  1400جغرافیا و برنامه ریزی شهری تبیین الگوی آینده نگاری مدیریت مسکن شهری(نمونه موردی شهر اصفهان)   استاد راهنما
6 مریم حاجی زاده شهريور  1400جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحلیل گفتمان سیاستهای زمین شهری در تولید فضا، دوره 7911 7931 مورد مطالعه: کلانشهر تهران   استاد راهنما
5 محمد رسولی آذر  1400جغرافیا و برنامه ریزی شهری آینده نگاری بازآفرینی بافت های فرسوده شهری( مطالعه موردی: شهر زنجان)   استاد راهنما
4 میلاد حسنعلی زاده تير  1402جغرافیا و برنامه ریزی شهری تبیین الگوی شهر شاد در ایران (مورد پژوهی: شهر بابل)   استاد راهنما
3 کلثوم حمیدی شهريور  1400ترویج و آموزش کشاورزی شناسایی زمینه ها چالش ها وسازوکارهای توسعه ی کسب وکارهای کار آفرینانه در حوزه ی کشاورزی شهری در شهرستان زنجان    استاد مشاور
2 لعیا جلیلیان آذر  1402جغرافیا و برنامه ریزی شهری آينده يژوهي رقابت يذيري گردشگري با رائه الگوي حكمروايي خوب(مطالعه موردي:عصر يساكرونا در ايران)   استاد راهنما
1 ابراهیم شریف زاده ارديبهشت  1402جغرافیا و برنامه ریزی شهری توسعه سرمایه نهادی در راستای اکوتوریسم پایدار و ارائه برنامه ریزی مبتنی برتحولات زیست محیطی در افق1415 (مطالعه موردی دریاچه ارومیه)   استاد مشاور

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
208 مهدی آذری اسفند  1390جغرافیا و برنامه ریزی شهری مدلسازی گسترش فیزیکی شهر با استفاده از سلولهای خودکار( مطالعه موردی شهر مراغه)   استاد راهنما
207 مسعود حیدریان تير  1389جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحليلي بر نابرابري در نحوه توزيع خدمات شهري با رويکرد عدالت اجتماعي با استفاده از GIS: نمونه موردي شهر زنجان   استاد راهنما
206 كريم جليلي مهر  1390جغرافيا و برنامه ريزي شهري مکان یابی بهینه محل های اسکان موقت آسیب دیدگان ناشی از زلزله در مناطق شهری با استفاده از روشهای چند معیاری و GIS ( نمونه موردی شهر زنجان )،    استاد راهنما
205 سیامک فروغی مهر  1389جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي آسيب‏پذيري اجتماعي بافت قديم شهرها در برابر زلزله، مطالعه موردي : بافت قديم زنجان   استاد راهنما
204 عباس نظری مهر  1389جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسي وتبين اثرات زلزله درشکل گيري سيماي جديد شهري مطالعه ي موردي شهر آب بر    استاد راهنما
203 شهناز جلیل پور بهمن  1389جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي آسيب پذيري کالبدي شهرها در برابر زلزله با استفاده از GIS (نمونه موردي: بافت قديم شهر خوي)   استاد راهنما
202 سجاد زنگیشه‏ای مهر  1389جغرافیا و برنامه ریزی شهری آسيب‏شناسي مداخلات در سازماندهي و احياي بافت قديم شهر کرمانشاه( نمونه موردي محله فيض آباد)   استاد راهنما
201 فاطمه صادقی بهمن  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي و نظارت بر تغييرات سالانه نقشه‏هاي کاداستر زراعي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي، مطالعه موردي اراضي کشاورزي روستاي روشت بز   استاد راهنما
200 محمد علیزاده اسفند  1383جغرافیا و برنامه ریزی شهری تبيين سياستهای عرضه زمين شهری و تاثير آن بر توسعه فيزيکی شهرها(نمونه موردی شهر زنجان)   استاد مشاور
199 وحدت میرزایی اسفند  1389جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي نقش دولت در رشد فييزيکي شهرهاي ايران با تاکيد بر تغيير کارکرد اجرايي، مطالعه موردي اردبيل   استاد راهنما
198 مریم عبداللهی بهمن  1383جغرافیا و برنامه ریزی شهری پيشگيری از جرم از طريق برنامه ريزی کاربری اراضی   استاد مشاور
197 محمد احمدوند اسفند  1389اقلیم در برنامه ریزی محیطی بررسي تاثير اقليم بر عملکرد گندم ديم در استان همدان   استاد راهنما
196 منصور عزیزی بهمن  1383جغرافیا و برنامه ریزی شهری - مکان يابی مراکز بهداشتی – درمانی با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايی   استاد مشاور
195 روح الله حسنی آبان  1390ترویج و آموزش کشاورزی مکان يابي محل دفن پسماندهاي ويژه و خطرناک صنعتي با رويکرد زيست محيطي با استفاده از GIS    استاد راهنما
194 محمد شفیعی آذر  1383سنجش از دور - بررسی تغييرات کاربری اراضی منطقه قزوين با استفاده از تصاوير ماهواره ای چند زمانه   استاد مشاور
193 نعیم کرمی تير  1391شهرسازی بررسي تاثير کاربري اراضي بر حمل و نقل بخش مرکزي شهر ( نمونه موردي: بافت قديمي شهر زنجان )   استاد راهنما
192 علی رضا بنگر اسفند  1384جغرافیا و برنامه ریزی شهری - مكان يابي فضاهاي آموزشي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (نمونه موردي شهر نوشهر)   استاد مشاور
191 علی فتحعلی بیگی شهريور  1390جغرافيا و برنامه ريزي شهري اثرات زیست محیطی گسترش افقي شهرها ( مطالعه موردي : شهر زنجان )،    استاد راهنما
190 محمد رحمانی مهر  1384سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی - پهنه بندي خطر زلزله با استفاده از داده هاي ماهواره اي و سيستم اطلاعات جغرافيايي (نمونه موردي منطقه البرز مركزي ايران)   استاد مشاور
189 اکبر معصومی شهريور  1384جغرافیا و برنامه ریزی شهری نقش صنعت در تحولات فضايي – كالبدي شهر ابهر   استاد مشاور
188 منوچهر ایران پناه مهر  1384جغرافیا و برنامه ریزی شهری – تبيين ساختاري – كاركردي اسكان غير رسمي (منطقه موردي شهر مهاباد)   استاد مشاور
187 بهرامعلی خدایی آذر  1384جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سازماندهي فضايي سکونتگاههاي روستايي شهرستان زنجان با تاکيد بر GIS   استاد مشاور
186 بهروز اکبر پور بهمن  1384جغرافیا و اقلیم شناسی پهنه بندی خطر سیلاب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( نمونه موردی حوضه آبریز قرانقو چای)   استاد مشاور
185 جبراییل باقری اسفند  1385جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی تغییرات فضای سبز شهری در اثر گستردگی شهری   استاد مشاور
184 مسعود علایی آذر  1385جغرافیا و برنامه ریزی شهری ساماندهي سکونتگاههاي غير رسمي با تاکيد بر توانمند سازي   استاد مشاور
183 اسماعيل شيري اسفند  1385 جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارائه الگوي مکان يابي بهينه فضاي سبز شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي   استاد مشاور
182 مهتاب ذوالقدر فروردين  1386جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي تغييرات کاربري اراضي شهري بافت قديمي شهر زنجان با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي   استاد مشاور
181 طالب عباسي مهر  1385سنجش از دور ارزيابي روند تحولات فضايي کاربري و پوشش اراضي در حوضه آبريز رودخا نه صوفي چاي مراغه با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي و تصاوير ماهواره ا   استاد مشاور
180 موسی کلاشی خرداد  1386جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي کمی کاربري اراضي شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي نمونمه موردي شهر زنجان    استاد مشاور
179 امیر شاه علی خرداد  1386جغرافیا و برنامه ریزی شهری توليد و مکان يابي بهينه دفن مواد زائد خانگي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي    استاد مشاور
178 عبداله حیدری خرداد  1386جغرافیا و برنامه ریزی شهری مکان يابي مدارس ابتدايي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافياي ( نمونه موردي منطقه دو شهر زنجان)    استاد مشاور
177 بتول نوری آذر  1386جغرافیا و برنامه ریزی شهری کاهش آسيب پذيري کاربريهاي شهري در برابر خطر زمين لرزه ( نمونه موردي شهر زنجان )    استاد مشاور
176 اکرم تفکری آذر  1386جغرافیا و برنامه ریزی شهری تجزیه و تحلیل و پیش بینی نیاز مسکن شهری ( نمونه موردي شهر زنجان1384 - 1404 )    استاد مشاور
175 یوسف شفیعی شهريور  1386جغرافیا و برنامه ریزی شهری ساماندهي و مکان یابی بهينه کاربريهاي درماني با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي ( نموته موردي منطقه در شهر زنجان)    استاد مشاور
174 مهدی ملازاده خرداد  1387جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسی گسترش فیزیکی شهر مرند و تاثیر آن بر تغییرات کاربری اراضی پیرامون شهر    استاد مشاور
173 علی طارمی آذر  1387جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی فقر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (نمونه موردی شهر زنجان )    استاد مشاور
172 امیرعشایری بهمن  1386جغرافیای طبیعی بررسی هیدرو کلیمای حوضه آبریز رودخانه لاوين   استاد مشاور
171 پروانه صفری آبان  1386جغرافیا و برنامه ریزی شهری نقش دولت در توسعه فیزیکی شهر ماسال با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی پیرامون    استاد مشاور
170 اصغر عزیزی آذر  1386جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی و ساماندهی فضای سبز شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ( نمونه موردی شهر الوند)    استاد مشاور
169 جعفر کردلو آبان  1386کارشناسی ارشد علوم انتظامی پيشگيري از جرم با استفاده از برنامه ريزي كاربري اراضي شهري نمونه موردي شهر ابهر    استاد مشاور
168 نوید کساییان بهمن  1386جغرافیای طبیعی-گرایش اقیلم تحلیل اقلیمی – آماری خشکسالي های استان گيلان    استاد مشاور
167 فتانه قیداری مهر  1386 جغرافیا و برنامه ریزی شهری نقش اسکان غیر رسمی در رشد فیزیکی شهرها( نمونه موردی شهر زنجان )    استاد مشاور
166 آزاده مدحت شهريور  1386مهندسی محیط زیست بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند با استفاده از مدل مناسب و سیستم اطلاعات جغرافیایی ( نمونه موردی شهر زنجان    استاد مشاور
165 خدیجه گلین مقدم شهريور  1387جغرافیا و برنامه ریزی روستایی جمعیت پذیری دوباره حوزه های جنگلی و ارائه راهبرد بهینه برنامه ریزی با تاکید بر برنامه ریزی روستایی( نمونه موردی جنت رودبار شهرستان رامسر)   استاد مشاور
164 رقيه عباسي مهر  1387جغرافيا و برنامه ريزي شهري تاثير وقف بر تكوين و گسترش فيزيكي شهر ( نمونه موردي شهر قيدار)   استاد مشاور
163 ابوالفضل مهمان نواز دي  1387جغرافيا و برنامه ريزي روستايي امكان سنجي توسعه گردشگري در مناطق روستايي مطالعه موردي دهستان آبگرم بخش سرعين   استاد مشاور
162 مريم مرادي مهر  1387جغرافيا و برنامه ريزي شهري گسترش فضايي شهرها و تاثير آن بر روند تغيير كاربري اراضي پيرامون مورد مطالعه ساري 1384 - 1354   استاد مشاور
161 رحميه نوريان مهر  1387جغرافيا و برنامه ريزي شهري سنجش آسيب پذيري محلات شهري در برابر زلزله و راهكارهاي كاهش آن با استفاده از GIS مطالعه موردي شهر قائم شهر    استاد مشاور
160 حميده ديزجي مهر  1387جغرافيا و برنامه ريزي روستايي اثرات احداث سد در تغيير الگوهاي كشت و درآمدهاي حاصل از كشاورزي مطالعه موردي سد علويان شهرستان بناب از سال 1385 - 1365   استاد مشاور
159 ايوب شير كلائي اسفند  1387جغرافيا و برنامه ريزي شهري سنجش گستردگي شهري و تاثير آن در تغيير كاربري اراضي سواحل جنوبي درياي خزر با استفاده از GIS   استاد مشاور
158 حكيمه قنبري مهر  1387جغرافيا و برنامه ريزي شهري مكان يابي كاربري پاركينگهاي محله اي با استفاده از GIS   استاد مشاور
157 اسماعيل زورمند اسفند  1387جغرافيا و برنامه ريزي شهري امكان سنجي توانمند سازي اسكان غير رسمي در مهاباد    استاد مشاور
156 شمس الله كاظمي مهر  1387جغرافيا و برنامه ريزي شهري مكان يابي بهينه ايستگاههاي آتش نشاني ( نمونه موردي شهر قم)   استاد مشاور
155 فاطمه لطفي دي  1387جغرافيا و برنامه ريزي شهري تحولات ساختاري و كاركردي بازار در عصر حاضر ( نمونه موردي بازار شهر زنجان بين سالهاي 1336-1386   استاد مشاور
154 پريسا حجي ملايري مهر  1387جغرافيا و برنامه ريزي شهري تكوين و گسترش فيزيكي شهر (مطالعه موردي شهر ملاير)   استاد مشاور
153 حميد اكبري مهر  1387اقليم در برنامه ريزي محيطي امكان سنجي اقليمي كشت زيتون در استان كرمانشاه   استاد مشاور
152 صبریه عباسی   1388جغرافیا و برنامه ریزی شهری تاثیر سیاستهای دولتی در روند تغییرات کاربری اراضی شهری(نمونه موردی طرح تفضیلی شهر سنندج)   استاد مشاور
151 قمر عباسی   1388جغرافیا و برنامه ریزی شهری توزیع عادلانه و نحوه استقرار مراکز آموزشی زنجان با استفاده از GIS (مطالعه موردی مدارس راهنمایی منطقه دو شهر زنجان)   استاد مشاور
150 مهدی پناهی   1388جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی تغییرات کاربری اراضی شهری با تاکید بر گسترش فیزیکی( نمونه موردی کرمانشاه بین سالهای 1385-1365)   استاد مشاور
149 راضیه تیموری   1388جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی تناسب فضائی-مکانی پارکهای شهری با استفاده از GIS   استاد مشاور
148 موسی رستگار   1388جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارائه الگوی مکان یابی بهینه فضاهای ورزشی با استفاده از GIS   استاد مشاور
147 فهیمه فرهادی اسفند  1389جغرافیا و برنامه ریزی شهری مدیریت بحران در بافتهای فرسوده شهری (مطالعه موردی محله پشت بازار خرم آباد)   استاد مشاور
146 معصومه مقدم   1388جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی تغییرات کاربری اراضی در برنامه ریزی حمل و نقل درون شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی ( نمونه موردی شهر زنجان)   استاد مشاور
145 معصومه فروغی   1388جغرافیا و برنامه ریزی شهری مکان یابی فرودگاههای استان آذربایجانشرقی با تاکید بر عناصر اقلیمی سطح زمین   استاد مشاور
144 حمیده کریمی شهريور  1389اقلیم در برنامه ریزی محیطی پايش تغييرات پوشش گياهي در استان کردستان با استفاده از تصاوير سنجنده Modis    استاد مشاور
143 لیلا صبور خرداد  1390اقلیم در برنامه ریزی محیطی پايش تغييرات پوشش برف ارتفاعات استان آذربايجان‏شرقي با استفاده از تصاوير سنجنده Modis    استاد مشاور
142 جواد معصومی مهر  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مکان‏يابي محل دفن بهداشتي پس‏ماندهاي روستايي با استفاده از GIS مطالعه موردي: بخش قره‏پشتلوي زنجان   استاد مشاور
141 علی زنگنه بهمن  1389جغرافیا و برنامه ریزی شهری شناخت الگوي فضايي گسترش فقر شهري با استفاده از GIS، مطالعه موردي کرمانشاه طي دوره‏هاي 1385-1375   استاد مشاور
140 فریده سرودی بهمن  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش نظامهاي برنامه‏ريزي بر ساختار کالبدي- فضايي روستاها، مطالعه تطبيقي روستاهاي مرزي شهرستان پارس‏آباد ايران و کشور آذربايجان   استاد مشاور
139 مینا میریان آذر  1389اقلیم در برنامه ریزی محیطی امکان سنجي اقليمي کشت پسته در استان زنجان   استاد مشاور
138 لیلا استوار بهمن  1389جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي مغايرت‏هاي موجود بين کاربري‏ها و کارکردهاي شهري، مطالعه موردي منطقه 3 شهرداري تبريز   استاد مشاور
137 جمال امینی تير  1389جغرافیا و برنامه ریزی شهری مدل سازي و ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي شهر (نمونه موردي منطقه يک شهر تهران)   استاد مشاور
136 تقی حیدری بهمن  1389جغرافیا و برنامه ریزی شهری برنامه ريزي بازيافت زمين در شهر (مورد: شهر زنجان)   استاد مشاور
135 محمد رضایی مهر  1389جغرافیا و برنامه ریزی شهری نقش بازارهاي محلي و منطقه‏اي در توسعه فيزيکي-کالبدي شهرهاي مرزي، مطالعه موردي بازارچه مريوان   استاد مشاور
134 نسترن وثوقی شهريور  1389محیط زیست ارزيابي توان سرزمين به منظور استقرار كاربري اكوتوريسم با استفاده از رويكرد تصميم‌گيري چند معياره (AHP) در محيط سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS) �   استاد مشاور
133 شکرالله زارعی بهمن  1389جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسی بهینه توزیع فضایی- مکانی خدمات بهداشتی و درمانی(مراکز درمانی و بیمارستانی )شهرفیروزآباد با استفاده ازGIS   استاد مشاور
132 مینا زمانی تير  1390جغرافیا و برنامه ریزی شهری آسیب شناسی نظام توزیع و الگوی مکان یابی بهینه کاربریهای شهری ( مطالعه موردی کاربریهای آموزشی متوسطه شهر زنجان)   استاد مشاور
131 صغري سلطاني اسفند  1390اقليم در برنامه ريزي محيطي تحليل همديد بارشهاي سنگين در شمال غرب ايران   استاد مشاور
130 مينا فرخي اسفند  1390جغرافيا و برنامه ريزي شهري سنجش گستردگي فضايي شهري و تأثير آن بر تغييرات كاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره اي چند زمانه و مدل DISIR ( نمونه موردي : شهر اروميه مقطع (   استاد مشاور
129 ليلا احمدي اسفند  1390جغرافيا و برنامه ريزي شهري توسعه درونزای شهری با تاکید بر تغییرات تراکم و کاربری اراضی مطالعه موردی : زنجان   استاد راهنما
128 محمد جواد نوروزي اسفند  1390جغرافيا و برنامه ريزي شهري ارزیابی آسیب پذیری کالبدی شهرها در برابر زلزله با استفاده از GIS ( نمونه موردی : شهر خرمدره)   استاد راهنما
127 حسين شكري پور شهريور  1390جغرافيا و برنامه ريزي شهري بهينه سازي الگوي مديريت يكپارچه ساخت و ساز شهري در فرآيند برنامه ريزي شهري دانايي محور . نمونه موردي : شهر زنجان   استاد راهنما
126 حميد محمدي تير  1391جغرافيا و برنامه ريزي شهري ارزيابي توسعه فيزيكي و تأثير آن بر تغيير كاربري اراضي پيرامون با استفاده از (GIS RS) نمونه موردي شهر خرمدره   استاد مشاور
125 شهرام اباذرلو آبان  1390جغرافيا و برنامه ريزي شهري بهينه سازي مكانيابي دفن پسماندهاي شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS نمونه موردي شهر منطقه آزاد جلفا   استاد مشاور
124 علي زلفي آذر  1390جغرافيا و برنامه ريزي شهري امكان سنجي تاثيرات شاخصهاي اكولوزيك توسعه پايدار شهري در توسعه بهينه مناطق شهري با استفاده از روشهاي ارزيابي چند معياره و GIS نمونه موردي:منط   استاد مشاور
123 علی عشقی اسفند  1390جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی آسیب‏پذیری لرزه‏ ای شهر با مدل Fuzzy AHP در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی، نمونه موردی منطقه 3 شهر تهران   استاد مشاور
122 هادی تارقلی زاده اسفند  1390سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی برآورد خسارات وارده بر مساکن شهری در اثر زلزله با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و GIS (مطالعه موردی شهر بم)   استاد مشاور
121 مهتاب منصوری اسفند  1390اقلیم در برنامه ریزی محیطط تأثير نوسانات بارش بر عملكرد گندم ديم ( مطالعه موردي استان كرمانشاه )   استاد مشاور
120 قادري نسرين آبان  1391ترویج و آموزش کشاورزی مطالعه و ارزيابي سطوح توسعه يافتگي كشاورزي دهستان هاي شهرستان پاوه   استاد مشاور
119 کبری پورمرادی اسفند  1390اقلیم در برنامه ریزی محیطی بررسی اثرات خشکسالی بر روی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره‏ ای MODIS - مطالعه موردی استان آذربایجان‏ شرقی   استاد مشاور
118 احسان بيگ رضايي جيحون ابادي اسفند  1391اقلیم در برنامه ریزی محیطی تحليل و پيش بيني روزهاي ترايران زمين با استفاده از مدل شبكه عصبي مصنوعي   استاد مشاور
117 لیلا وثوقی راد دي  1391برنامه ریزی توریسم پهنه بندي كليماتوريسمي منطقه آزادارس بااستفاده از روش تحليل شبكه اي   استاد مشاور
116 حیدر صالحی آبان  1391برنامه ریزی توریسم تحليل فضايي عناصرگردشگري درمحيط شهري بااستفاده از تحليل شبكه اي.مطالعه موردي شهرزنجان   استاد راهنما
115 بهزاد مرادی اسفند  1391جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي بهسازي بافت هاي فرسوده شهري بارويكردمديريت بحران(نمونه موردي :بافت قديم زنجان)   استاد راهنما
114 مینا اکبری اسفند  1391برنامه ریزی توریسم ارزيابي توان اكولوژيكي جهت توسعه اكوتوريسم شهرستان طالقان(استان البرز)باتاكيدبرپديده هاي ژئومورفولوژي   استاد مشاور
113 مرتضی کرمی آبان  1391برنامه ریزی توریسم ارزيابي مطلوبيت دسترسي گردشگران شهري به مراكز خدماتي-رفاهي درشهرهاي ايران.مطالعه موردي شهرتبريز   استاد مشاور
112 سید احمد حسینی شهريور  1391جغرافیا و برنامه ریزی شهری نقش شبكه هاي ارتباطي درتوزيع كاربريها بارويكرد پدافندغيرعامل (نمونه موردي:منطقه سه تهران)   استاد راهنما
111 منصوره میرزایی پور آذر  1391جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي تغييرات تراكم هاي شهري بااستفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي درمقاطع زماني 1390-1375(مطالعه موردي:محله اعتماديه زنجان)   استاد راهنما
110 ایوب قادری آذر  1391جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي تغييرات كاربري اراضي شهري باتاكيدبرنقش مبادلات مرزي (نمونه موردي:شهربانه)   استاد راهنما
109 زیور علیپور آذر  1391جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي كمي و كيفي كاربري اراضي شهري بااستفاده ازسيستم اطلاعات جغرافيايي(مطالعه موردي:منطقه 1 شهرداري زنجان)    استاد راهنما
108 جواد کاملی فر دي  1391جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي آسيب پذيري شبكه معابرشهري دربرابرزلزله بارويكردمديريت بحران(نمونه موردي:منطقه 2تبريز)   استاد راهنما
107 آزیتا بیات شهريور  1392جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي ميزان تحقق كاربريهاي پيش بيني شده درطرح جامع وتفصيلي شهرزنجان(مطالعه موردي:منطقه 3شهرداري زنجان)   استاد راهنما
106 جعفر خان محمدی اسفند  1391مهندسی آبیاری تهيه بانك اطلاعاتي و ارزيابي عملكرد شبكه هاي ابياري با استفاده از GIS (مطالعه موردي شبكه آبياري مغان)   استاد مشاور
105 سمیه علیپور شهريور  1392جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي سیاست‌های مواجهه با اسكان غیررسمی با تاكيد بر سياست تخريب و پاک‌سازی.(مورد مطالعه:منطقه اسلام‌آباد)   استاد راهنما
104 سمیه محمدی شهريور  1392جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي تناسب توزيع فضايي جمعيت با خدمات شهري با رويكرد عدالت اجتماعي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(مطالعه موردي:مدارس مقطع راهن�   استاد راهنما
103 نگار توسل شهريور  1392برنامه ریزی منطقه ای ارزيابي نقش صنعت بر توسعه فيزيکي نواحي پيراموني شهرها ( مطالعه موردي شهر صنعتي البرز در مقطع زماني 1392-1347)   استاد راهنما
102 حدیثه قیصری شهريور  1392برنامه ریزی شهری ازریابی ومدل سازی برای مکانیابی بهینه پایگاههای چندمنظوره پشتیبانی ومدیریت بحران پس از وقوع زلزله در مناطق فرسوده شهری با استفاده ازGIS (مط   استاد راهنما
101 افشین نادری شهريور  1392جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي ابعاد كالبدي- اجتماعي كيفيت مسكن شهري با استفاده از روش‌های ارزيابي چند معیار و سيستم اطلاعات جغرافيايي( نمونه موردي منطقه يك شهردا   استاد راهنما
100 ملیحه رحمانی مهر  1392سنجش از دور پایش تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS (مطالعه موردی: استان زنجان)    استاد راهنما
99 شاهرخ زادولی مهر  1392جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي جابجايي سلولي شاخص هاي كالبدي - اجتماعي در مناطق حاشيه نشين .مطالعه موردي: حاشيه نشينان شمال شهر تبريز   استاد مشاور
98 نظام لطفی مهر  1392جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحليل وارزيابي ساختار سلسله مراتب نظام شهري استان كردستان. سالهاي 1365-1385-1390   استاد مشاور
97 ابراهیم شریف زاده اقدم مهر  1392برنامه ریزی شهری ارزيابي مديريت مشاركتي در اداره ي بهينه ي نواحي شهري .(نمونه موردي:شهر پيرانشهر)   استاد مشاور
96 محمدرضا مختاری مهر  1392مهندسی آب برآورد نيازآبي درختان زيتون با استفاده ازداده هاي سنجش ازدور تصاوير ماهواره اي (مطالعه موردي:منطقه طارم استان زنجان )   استاد مشاور
95 محمد احدنژاد آبان  1392جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی و پیش بینی توسعه فیزیکی شهرها و تاثیرات آن بر تغییرات کاربری اراضی پیرامون(مورد مطالعه شهر بناب در مقطع زمانی 1335 تا 1391   استاد راهنما
94 حامد نظرپوری دي  1392جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی آسیب پذیری کالبدی – فضایی بافت تاریخی شهرها با رویکرد مدیریت بحران زلزله (نمونه موردی بافت تاریخی شهر بروجرد)   استاد راهنما
93 سید مصطفی هدایت نژاد دي  1392جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي ومكان يابي مكانهاي مناسب دفع زباله در اراضي ومناطق شمالي ايران بااستفاده از مدل اي اچ پي .مورد مطالعه :حوزه استحفاظي شهر قائمشهر   استاد مشاور
92 ابراهیم صادقی بهمن  1392جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ارزيابي و بررسي روند تغييرات فضايي عناصر گردشگري شهري(مطالعه موردي شهر اردبيل در مقطع زماني سال 60-91)   استاد راهنما
91 خسرو احمدی مقدم بهمن  1392جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسي روند الگوي توسعه فيزيكي شهرها در ارتباط با حوزه پيرامون آن با استفاده از مدل آنتروپي شانون و سيستم اطلاعات جغرافيايي( مطالعه موردي شهر   استاد راهنما
90 نسرین ناری دي  1392جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی توزیع فضایی و مکان یابی مهدهای کودک شهر زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی با رویکرد عدالت اجتماعی    استاد راهنما
89 ندا محمدی بهمن  1392شهرسازی بررسی روند توسعه فیزیکی شهرها با تاکید بر تغییرات منطقه پیرامون آن ( مطالعه موردی : حوزه استحفاظی شهر زنجان )   استاد راهنما
88 سیدمحمد فردحسینی بهمن  1392برنامه ریزی منطقه ای بررسی علل مهاجرت روستا-شهری در روستاهای دهستان الموت بالا در استان قزوین طی سالهای 1390-1335   استاد راهنما
87 عبداله خداوندی بهمن  1392جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي گستردگي فضايي-كالبدي شهر و تأثیر آن بر تغييرات كاربري اراضي با استفاده از تصاوير ماهواره‌ای چند زمانه( مطالعه موردي شهر شيراز طي دو   استاد راهنما
86 سمیه فیضی اسفند  1392برنامه ریزی گردشگری ارزيابي قابليت هاي گردشگري شهري با تاكيد برارزيابي بهينه پراكنش و سطح بندي زيرساخت هاي گردشگري(نمونه موردي:شهر نيشابور)   استاد راهنما
85 مانیا ابراهیم زاده اسفند  1392برنامه ریزی گردشگری مكان يابي سايت هاي برگزاري جشنواره هاي سنتي با استفاده از جي اي اس .مطالعه موردي:شهرستان رودبار   استاد راهنما
84 سارا اسدی اسفند  1392برنامه ریزی گردشگری ارزيابي سطوح تاثيرگذاري الگوهاي مختلف تبليغات و بازاريابي توريسم بر تقاضاي گروه هاي مختلف گردشگري با تاكيد بر گردشگري شهري . مطالعه موردي ش   استاد راهنما
83 محمد حسن نظری تير  1393جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی آسیب پذیری کالبدی شهرها در برابر زلزله(مطالعه موردی شهر ابهر)،    استاد راهنما
82 سعید نجفی مهر  1393جغرافیا و برنامه ریزی شهری مطالعه تطبيقي شاخص هاي كيفيت زندگي در محلات اسكان غيررسمي و برنامه ريزي شده(نمونه موردي محلات اسلام آباد و كارمندان شهر زنجان)   استاد راهنما
81 سراج محمدی شهريور  1393جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحلیل مکان گزینی مرکز بهداشتی درمانی(بیمارستانی) با توجه به اصول پدافند غیرعامل در شهر زنجان   استاد راهنما
80 فاطمه وفایی مهر  1393جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي تاثير توزيع كاربري اراضي و جمعيت بر ترافيك شهري (نمونه موردي نواحی شهری سنندج)   استاد راهنما
79 حجت محمدی ترکمانی مهر  1393جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي آسيب پذيري اجتماعي شهرها در برابر زلزله با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي(مطالعه موردي منطقه 1 تبريز)   استاد راهنما
78 نرگس رستمی مهر  1393جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی و مکان یابی بهینه مدارس ابتدایی شهر بیجار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی   استاد راهنما
77 صدیقه سلطانی آذر  1393جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي و مقايسه تطبيقي مشاركت شهروندان در مديريت شهري (نمونه موردي محله اعتماديه و بي سيم شهر زنجان)   استاد راهنما
76 قاسم محمدی پسکوهانی بهمن  1393جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي ضرورت يا عدم ضرورت ايجاد مسكن مهر در شهرهاي كوچك اندام(مطالعه موردي شهر قيدار)   استاد راهنما
75 سعادت معتمدی بهمن  1393جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسي و تحليل نقش بازارچه هاي مرزي در قيمت زمين و مسكن شهري(نمونه موردي شهر بانه در مقطع زماني 1392-1375)   استاد راهنما
74 مرضیه مالکی بهمن  1393جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي تغييرات شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و كالبدي در مناطق اسكان غيررسمي از سال 1375 تا 1390(نمونه موردي صفرآباد زنجان)،    استاد راهنما
73 پریا سهیلی بهمن  1393برنامه ریزی گردشگری منطقه ای ارزيابي توزيع عناصر گردشگري در نواحي شهري (مطالعه موردي شهر كرمانشاه)،    استاد راهنما
72 سید جلال قدسی اسفند  1393جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحليل توزيع فضاي سبز با رويكرد دستيابي به عدالت فضايي و توسعه پايدار شهري(نمونه موردي شهر زنجان)    استاد راهنما
71 زهرا قاسمی اسفند  1393جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسي شاخص هاي شهرهاي انسان گرا با تاكيد بر شاخص هاي كالبدي، (مطالعه موردي شهرك كارمندان زنجان)   استاد راهنما
70 وفا مهدیزاد ارديبهشت  1394جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي توسعه درونزا در بافتهاي فرسوده(قديم) شهري با تاكيد بر تغييرات تراكم ها و كاربري اراضي(مطالعه موردي بافت قديم شهر سنندج در مقطع زماني 1390-1375)   استاد راهنما
69 صاحب کریمی خرداد  1394جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي تطبيقي شاخص هاي كيفيت زندگي در بافت رسمي و غيررسمي شهري نمونه موردي محلات مبارك آباد و عباس آباد سنندج   استاد راهنما
68 عبدالقادر ظهریان مهر  1394جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسي و تحليل نقش بازارچه‌مرزي در كيفيت زندگي شهري( نمونه موردي: شهر بانه در مقطع زماني 1392_1375).   استاد راهنما
67 ولی الله عسکری مهر  1394جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي نقش ارتقاي روستا به شهر و تاثير آن در كيفيت زندگي ساكنين، مطالعه موردي شهر سهرورد   استاد راهنما
66 یدالله حمشیدی مهر  1394جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي كيفيت زندگي در شهرهاي كوچك اندام مطالعه موردي شهر آببر   استاد راهنما
65 فاطمه حیدری شهريور  1394جغرافیا و برنامه ریزی شهری تجارت غير رسمي(قاچاق كالا) و نقش آن در امنيت/ناامني شهروندان مناطق مرزنشين(مطالعه موردي شهرستان مرزي مريوان)   استاد راهنما
64 زینب تیموری مهر  1394برنامه ریزی گردشگری ارزيابي گردشگري سلامت و ارائه استراتژيهاي توسعه آن( نمونه موردي گردشگري خارجي شهر تبريز   استاد راهنما
63 جمال امید شهريور  1394برنامه ریزی شهری برنامه ریزی برای رشدوتوسعه شهرهاي كوچك اندام ونقش آنها درپیشبرد توسعه استان آذربايجان شرقي (نمونه موردی شهر کلیبر)   استاد راهنما
62 نادر جاهدی شهريور  1394سنجش از دور پايش روزانه آتش­سوزي مناطق جنگلي با استفاده از داده­هاي MODIS (نمونه موردي مناطق مرزي ايران وعراق)   استاد راهنما
61 امیرحسین ولی بیگلو شهريور  1394برنامه ریزی شهری ارزیابی آسیب‌پذیری شبکه معابر شهری در برابر مخاطرات طبیعی با تأکید بر زلزله (نمونه موردی: منطقه 3 شهر زنجان)    استاد راهنما
60 ابوالفضل سلطانی دي  1394جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي نقش سرمايه هاي اجتماعي در مديريت شهري، مطالعه موردي محلات كارمندان و اسلام آباد شهر زنجان   استاد راهنما
59 حسین نژادخیر بهمن  1394برنامه ریزی منطقه ای بررسی تاثیر گسترش سکونتگاههای اقماری در اطراف شهر قزوین و نقش آن در تمرکززدایی(مطالعه موردی شهرستان البرز)   استاد راهنما
58 الناز رنج دار اسفند  1394جغرافیا و برنامه ریزی شهری توسعه درون زااي بافت قديمي مركز شهرها با تاكيد بر تغييرات تراكم و كاربري اراضي(نمونه موردي محله ششگلان تبريز   استاد راهنما
57 مینا جعفری اسفند  1394جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي توسعه درونزاي بافت مركزي شهرها با تاكيد بر شاخص هاي كيفيت زندگي، مطالعه موردي بافت مركزي شهر زنجان   استاد راهنما
56 اعظم قربانی اسفند  1394جغرافیا و برنامه ریزی شهری سنجش نابرابري هاي نواحي شهري بر اساس عوامل جذب و تولي سفر با استفاده از روشهاي تصميم گيري چندمعياره(نمونه موردي نواحي شهري زنجان)   استاد راهنما
55 اعظم بیگدلی اسفند  1394برنامه ریزی گردشگری ارزيابي و امكان سنجي توسعه گردشگري شهري با رويكرد گردشگري خلاق مطالعه موردي شهر زنجان   استاد راهنما
54 سیده منیره حسینی اسفند  1394جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي تناسب فضايي - مكاني فضاهاي سبز شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي با تاكيد برپارك هاي محله اي(مطالعه موردي:منطقه 3شهرداري شيراز)   استاد راهنما
53 سعید خزاعی اسفند  1394جغرافیا و برنامه ریزی شهری سنجش و ارزیابی کیفیت شاخص های زندگی شهری در شهر اسلامشهر (مطالعه موردی شهرک قائمیه)   استاد راهنما
52 سیروس شمس نیا تير  1395برنامه ریزی شهری بررسی عملکرد شهرداری ها با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها نمونه موردی شهرستان خوی   استاد راهنما
51 سیدصادق زمانی ثانی تير  1395برنامه ریزی شهری اولویت بندی شاخص های کیفیت زندگی شهری درشهرهای میانه اندام (نمونه موردی شهر مرند)   استاد راهنما
50 نوید کمالی شهريور  1395برنامه ریزی گردشگری شناسايي و تعيين شاخص هاي استانداردسازي خدمات الكترونيك گردشگري ( مطالعه موردي مشهد )   استاد راهنما
49 مریم اسمعیلی مهر  1395جغرافیا و برنامه ریزی شهری سنجش تطبيقي كيفيت مسكن شهري در بافتهاي فرسوده و جديد شهر زنجان    استاد راهنما
48 علی زارع شام اسبی مهر  1395جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي تناسب فضايي-مكاني پاركهاي شهري با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي( مطالعه موردي پارك هاي محله اي منطقه 2 شهرداري اردبيل)   استاد راهنما
47 مجتبی کاظمی بهمن  1395برنامه ریزی شهری بررسی اثرات رفتار شهروندان به منظور تحقق توسعه پایدار فضای سبز شهرها، (نمونه موردی شهر بهشهر   استاد راهنما
46 میلاد قدیمی بهمن  1395جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي تغييرات شاخصهاي كالبدي، اقتصادي و اجتماعي در محلات اسكان غير رسمي(مطالعه موردي بي سيم شهر زنجان)   استاد راهنما
45 علی مرادی بهمن  1395جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي تطبيقي كيفيت زندگي در شهرهاي كوچك اندام (مطالعه مودي شهر دندي)   استاد راهنما
44 زهرا فتحی بهمن  1395جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي تطبيقي تاب آوري اجتماعي شهرها در برابر زلزله (مطالعه موردي: شهرك كارمندان و اسلام آباد شهر زنجان)   استاد راهنما
43 عاطفه صفاری بهمن  1395جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي مشاركت شهروندان در موضوعات شهري با تاكيد بر پرداخت عوارض نوسازي (مطالعه موردي شهر زنجان)   استاد راهنما
42 سارا حاجی میری بهمن  1395طراحی شهری ارزیابی وسنجش محورهای قابلیت پیاده مداری باهدف افزایش انگیزه پیاده روی از طریق جانمایی المان های شهری در طول مسیر   استاد راهنما
41 افسانه بختیاری بهمن  1395جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي عملكرد شوراهاي اسلامي شهر در مديريت شهري (مطالعه موردي شهر ابهر)   استاد مشاور
40 سیده زهرا عالمشاه آبان  1394برنامه ریزی گردشگری ارزیابی مکان گزینی مجتمعهای گردشگری در ساحل رود دز (مطالعه موردی شهر دزفول)   استاد مشاور
39 مریم اوجاقلو اسفند  1394برنامه ریزی گردشگری امکان سنجی توسعه گردشگری مذهبی با تاکید بر مراسم دینی   استاد مشاور
38 حسین نادری مهر  1394Geography and Rural Planning بررسي روند تغييرات كاربري اراضي در روستاهاي پيرامون شهر، مطالعه موردي شهر قيدار   استاد مشاور
37 نرگس رییس میرزایی شهريور  1394برنامه ریزی گردشگری مكان يابي مجتمع هاي گردشگري بين راهي بر اساس سيستم اطلاعات جغرافيايي مطالعه موردي (مسير اتوبان- تبريز)   استاد مشاور
36 حسین کریمی شهريور  1396جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی تحقق شهر خلاق با رویکرد برنامه ریزی شهری مطالعه موردی شهر زنجان   استاد راهنما
35 مرتضی نورافکن شهريور  1396جغرافیا و برنامه ریزی شهری شبیه سازی رشد شهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و سلول های خودکار جهت نیل به توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی : شهر زنجان)   استاد راهنما
34 مهدیه قره داغی شهريور  1396برنامه ریزی گردشگری ارزیابی نقش مجموعه تفریحی- گردشگری دریاچه شهدای خلیج فارس در راستای دستیابی به توسعه پایدار شهری تهران   استاد راهنما
33 فریبا رضایی مهر  1396جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحليل پيامد هاي فضايي- مكاني بلند مرتبه سازي در بافت هاي مدرن شهري با رويكرد رشد هوشمند شهري(مطالعه موردي شهرك كارمندان زنجان)   استاد راهنما
32 فاطمه شامی مهر  1396جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسي اثرات توسعه درونزا در بافت فرسوده شهري با رويكرد رشد هوشمند(مطالعه موردي بافت فرسوده شهر زنجان)   استاد راهنما
31 حسین خویینی شهريور  1396برنامه ریزی منطقه ای برنامه ریزی و مکان یابی سکونتگاه های موقت در شهرستان تاکستان پس از وقوع سانحه احتمالی زلزله   استاد راهنما
30 حسین طهماسبی آذر  1396جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحليل فضايي شاخص هاي كيفي و كمي مسكن در نواحي شهري با رويكرد مسكن پايدار(مطالعه موردي: شهر(زنجان)    استاد راهنما
29 زهرا پاک زاد آذر  1396جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ارزیابی عوامل کالبدی،اجتماعی واقتصادی موثر بررضایتمندی گردشگران از مجتمع های خدماتی- بین راهی گردشگری:مطالعه موردی مجتمع بافه(قزوین)   استاد راهنما
28 المیرا هاشمی بهمن  1396برنامه ریزی گردشگری بررسي وضعيت زير ساخت هاي خدمات الكترونيك گردشگري شهر تبريز براي افق تبريز 2018   استاد راهنما
27 سعید محرمی شهريور  1397جغرافیا و برنامه ریزی شهری بازآفرینی بافت تاریخی با رویکرد گردشگری شهری (نمونه موردی- بافت تاریخی شهر زنجان)   استاد راهنما
26 محمد صادق عزیزی شهريور  1397جغرافیا و برنامه ریزی شهری امکان سنجی توسعه پارک های جیبی با رویکرد مشارکت شهروندان (مطالعه موردی- شهرک زیباشهر و امیرکبیر شهر زنجان)   استاد راهنما
25 سارا رضایی فروردين  1398جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي بازيافت زمين شهري با رويكرد ايجاد فضاهاي عمومي (مطالعه موردي- شهر سنندج)   استاد راهنما
24 لیلا بهرامی بهمن  1397جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحليل و ارزيابي سرزندگي فضاهاي جنسيتي (مطالعه موردي- پارك بانوان زنجان)   استاد راهنما
23 داود بلوطی بهمن  1397جغرافیا و برنامه ریزی شهری تاثير استخراج نفت بر كيفيت زندگي شهري (نمونه موردي- شهر بهبهان)   استاد راهنما
22 اکرم دوستی یکتا بهمن  1397جغرافیا و برنامه ریزی شهری امكان سنجي توسعه حمل و نقل محور TOD در نواحي شهري زنجان   استاد راهنما
21 شراره حاتمی زاد بهمن  1397جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ارزيابي گردشگري پايدار در مجتمع هاي گردشگري (مطالعه موردي-مجتمع گاوازنگ   استاد راهنما
20 رقیه نحوی بهمن  1397جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ارزيابي سطح سلامت و احساس امنيت گردشگران در شهر رامسر   استاد راهنما
19 محمد جواد محمدی شهريور  1399جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی تاب آوری اجتماعی محلات اسکان غیر رسمی دربرابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر زلزله (مطالعه موردی ، محله بی سیم شهر زنجان)   استاد راهنما
18 مهین احمدی بهمن  1398جغرافیا و برنامه ریزی شهری واکاوی اثرات پیاده راه بر هم پیوندی مردم - فضا (مطالعه موردی ، پیاده راه سبزه میدان شهر زنجان)   استاد راهنما
17 محمد رضا بیگدلی بهمن  1399جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحلیل اثرات تعاونی های مسکن در تحولات کالبدی شهر زنجان   استاد راهنما
16 راضیه اکبرزاده اسفند  1399برنامه ریزی گردشگری راهبردهاي توسعه گردشگري فرهنگي با تاكيد بر موسيقي محلي(مطالعه موردي آذربايجان غربي)   استاد راهنما
15 امیرحسین شیخ محمدی مهر  1400جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحلیل فضایی شاخص های رشد هوشمند در محلات شهری ( مطالعه موردی شهر زنجان )   استاد راهنما
14 احسان اله غلامی مهر  1400جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی کیفیت زندگی درسکونتگاه های غیر رسمی شهرها مورد مطالعه محله حسین آباد شهر ابهر   استاد راهنما
13 پویا علیزاده شهريور  1401برنامه ریزی گردشگری بررسی شاخص های گردشگری خلاق در توسعه اقتصادی شهر گردشگری مشگین شهر(مطالعه موردی شهر گردشگری مشگین شهر)   استاد راهنما
12 سمانه گوزلیان شهريور  1401جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحلیل عوامل کلیدی موثر بر شکوفایی شهری با تاکید بر توسعه زیر ساخت ها( مطالعه موردی : شهر زنجان )   استاد راهنما
11 الهه کاوندی شهريور  1401جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی و سنجش شاخص های شکوفایی شهری(CPI) در شهر زنجان با تأکید بر پایداری زیست محیطی   استاد راهنما
10 الهام تقیلو شهريور  1401برنامه ریزی گردشگری ارزیابی اثرات کیفیت تجربه بر تمایلات رفتاری گردشگران در بازدید ازمقاصد گردشگری تاریک   استاد راهنما
9 سمیرا محمدی بهمن  1401جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی تاب آوری اجتماعی شهرهای کوچک در برابر بیماری های پاندمیک (مطالعه موردی: شهر آببر)   استاد راهنما
8 پروانه ایده لویی بهمن  1401جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحلیل تطبیقی اثرات سبک زندگی بر توزیع فضایی پاندمی کووید-19 (مطالعه موردی: محلات اسلام آباد و کارمندان شهر زنجان)   استاد راهنما
7 میلاد قهرمانی تير  1402برنامه ریزی گردشگری مقایسه ی تطبیقی وضعیت مولفه های رقابت پذیری مقاصدگردشگری سلامت (Health Tourism) (مطالعه موردی: شهرستان سراب )   استاد راهنما
6 فاطمه مرادی شهريور  1402جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحلیل توزیع فضایی مدارس غیر انتفاعی با رویکرد عدالت اجتماعی ( مطالعه موردی : مدارس غیر انتفاعی شهری زنجان )   استاد راهنما
5 نیلوفر امینی شهريور  1402جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی فضاهای عمومی شهری با رویکرد شهر دوستدار کودک با تاکید بر اماکن گذران اوقات فراغت، مطالعه موردی: شهرک کارمندان   استاد راهنما
4 حسینعلی محمدی ارديبهشت  1401برنامه ریزی گردشگری تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری معدن مطالعه موردی ( معدن انگوران شهرستان ماه نشان)   استاد راهنما
3 سوسن محمدی بهمن  1402جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي توزيع فضايي كاربرهاي مزاحم شهري با رويكرد زيست پذيري مطالعه موردي: شهرزنجان(محدوده:آزادي-ميدان15خرداد، چهارراه سعدي-راه آهن)   استاد راهنما
2 محمد ملکی صدقی بهمن  1402جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحليل فضاهاي عمومي شهر با رويكرد شهر دوستدار سالمند (نمونه موردي: بافت مركزي شهر زنجان)   استاد راهنما
1 ابوالفضل رحیمی بهمن  1402جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارائه سناريوهاي محرك بازآفريني اجتماعي شهر با رويكرد اصالت بخشي ( مطالعه موردي بافت فرسوده شهر زنجان)   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
26 مریم اوجاقلو مرداد  1392جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی و بررسی شاخص های کیفی توسعه مسکن با تاکید بر مسکن مهرزنجان(مطالعه موردی مسکن مهر گلشهر زنجان)   استاد راهنما
25 مریم یوسفی باصری تير  1392جغرافیا و برنامه ریزی شهری مقایسه ی تطبیقی کیفیت اجتماعی طرح مسکن مهر توسط انبوه سازان و طرح بازسازی بافت فرسوده توسط اشخاص خصوصی (مطالعه ی موردی ،شیراز)   استاد راهنما
24 فاطمه نصیری مرداد  1392جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی میزان دسترسی مهر به خدمات آموزشی( نمونه موردی مساکن مهر شهرآرا)   استاد راهنما
23 فرشته خیاطی تير  1392جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسی شاخص‌های کالبدی کیفیت زندگی شهری در شهر زنجان (نمونه ی موردی: منطقه 3 ناحیه 4)   استاد راهنما
22 اعظم قربانی مرداد  1392جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی طرح تفصیلی با تاکید بر نحوه ی توزیع کاربری خدماتی - ورزشی (مطالعه موردی: شهر زنجان)   استاد راهنما
21 مهدیه کشاورزی مرداد  1392جغرافیا و برنامه ریزی شهری گسترش فیزیکی شهر و تاثیر آن بر تغییر کاربری اراضی (مطالعه موردی : شهر قزوین ۱377-۱۳۹۰)   استاد راهنما
20 حافظ ابدالی ارديبهشت  1393جغرافیا و برنامه ریزی شهری مكان يابي محل دفن پسماندهای جامد شهري با استفاده از GIS مورد مطالعه شهر تبريز   استاد راهنما
19 رقیه فلاح برندق اسفند  1392جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي گسترش فيزيكي شهر و نقش آن در تغيير كاربري اراضي در شهر اردبيل در مقطع زماني 1392-1365   استاد راهنما
18 محمد صیدی لو فروردين  1392جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي توسعه شهر با تأكيد بر حفظ اراضي كشاورزي با استفاده ازتكنيك هاي جغرافيايي(مطالعه موردی شهر رباط کریم 1392-1365)   استاد راهنما
17 محمدرضا بیگدلی ارديبهشت  1393جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي گسترش فيزيكي شهر و تاثير آن بر تغيير كاربري اراضي (نمونه موردي: شهر همدان در مقطع زماني 1392-1365)   استاد راهنما
16 هادی خانی فروردين  1393جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي گسترش فيزيكي شهر قم با استفاده از تصاوير ماهواره اي چند زمانه و پيش بيني روند تغييرات با سلول هاي خودكار در مقطع زماني 1400-1365   استاد راهنما
15 اکرم دوستی یکتا مهر  1395جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسي احداث مساكن آپارتماني در بافت مياني شهري و تاثير آن بر كيفيت زندگي ساكنان( مطالعه موردي: كوي اعتماديه شهر زنجان)   استاد راهنما
14 شیدا سخاوت دوست خرداد  1395جغرافیا و برنامه ریزی شهری تاثير بهسازي و نوسازي در بافت قديم، با تاكيد بر كيفيت زندگي ساكنين محله ي مولوي قزوين   استاد راهنما
13 اعظم خاتمی مهر  1395جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي تغييرات فضايي شاخص هاي كالبدي، اجتماعي، اقتصادي مناطق اسكان غيررسمي، مورد مطالعه: بيسيم زنجان   استاد راهنما
12 رباب رجبی خرداد  1396جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسي مشاركت مردم در مديريت شهري در راستاي ارتقاي كيفيت خدمات شهري   استاد راهنما
11 راضیه فلاح خرداد  1396جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسي راه هاي جذب مشاركت شهروندان در احياي بافت فرسوده شهري   استاد راهنما
10 الناز شعبانی خرداد  1396جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسي عوامل ارتقاء اعتماد شهروندان به مديريت شهري و جلب مشاركت مردمي   استاد راهنما
9 زهرا عباسی خرداد  1396جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسي نقش شوراي اسلامي در مديريت شهري   استاد راهنما
8 محدثه نصیری خرداد  1396جغرافیا و برنامه ریزی شهری نقش پايداري مسكن در كيفيت زندگي خانوادگي شهري   استاد راهنما
7 ریزان اقبالی خرداد  1396جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحليل عوامل اجتماعي موثر در فقر خانوارهاي شهري   استاد راهنما
6 ندا مهاجری ارديبهشت  1396جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسي تاثير افزايش تراكم مسكوني بر كيفيت زندگي (نمونه موردي محله اعتماديه شهر زنجان)   استاد راهنما
5 بهرام احمدی ارديبهشت  1396جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسي ويژگي هاي جمعيتي مناطق اسگان غير رسمي در سه دوره سرشماري 75-85-90   استاد راهنما
4 آرزو الله مرادی ارديبهشت  1396جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحليل و بررسي وضعيت حمل و نقل و مديريت ترافيك مركز شهر...   استاد راهنما
3 محمد توکلی ارديبهشت  1396جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي آسيب پذيري كالبدي شهرها در برابر زلزله    استاد راهنما
2 کلثوم زارع ارديبهشت  1396جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسي وضعيت كيفيت زندگي در بافت هاي مياني شهري (شهرك رجائيان)   استاد راهنما
1 فاطمه طاهرآبادی ارديبهشت  1396جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي توزيع فضايي پارك هاي شهري در محلات جديد با استفاده از...   استاد راهنما