خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:40166   بروزرسانی: 19-11-1402

Mohsen Ahadnejad Reveshty

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
ارزیابی و تحلیل وضعیت کاربری‌های فرهنگی-هنری و ارائه الگوی مطلوب جامع توسعه‌ای متناسب با شهرستان‌های استان زنجان    همكاربهمن 1400آذر  1402اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
بررسی تاب آوری شهر زنجان در برابر حوادث و مخاطرات طبیعی و محیطی با تاکید بر عوامل اجتماعی و توانمندسازی شهروندان   همكاراسفند 1399بهمن  1400معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری زنجان
امکان سنجی و ارزیابی خلق جوامع تاب آور و کاربست آن در برابر پاندمی کرونا با رویکرد مدیریت بحران های اجتماع محور    همكارارديبهشت 1400آذر  1402ریاست جمهوری- معاونت علمی و فناوری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
مطالعه و طراحی اقدامات محرک توسعه گردشگری با رویکرد ایده های نوآورانه    همكاراسفند 1398آذر  1401 اداره میراث فرهنگی و گردشگری زنجان
ارزیابی و تحلیل نقش تعاونی های مسکن در تحولات کالبدی - فضایی شهر زنجان   مجريدي 1398بهمن  1400اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان
ارزیابی جامع عملکرد مصوبات کمیسیون ماده 5 طرح تفصیلی شهر زنجان در توسعه متوازن شهری(تبیین مکانیزم عملکردی مصوبات کمیسیون)   مجريبهمن 1400بهمن  1401اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان
ایجاد سیستم اطلاعات جغرافیایی برای اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان    مجرياسفند 1385شهريور  1386کاربردیاداره کل آموزش و پرورش استان زنجان
ايجاد سيستم اطلاعات جغرافيايي شهرداري زنجان    مجريآذر 1384اسفند  1385کاربردیشهرداری زنجان
بهنگام سازي نقشه هاي 1:50000 استان زنجان با استفاده از تصاوير ماهواره اي IRS    مجريآبان 1384مرداد  1385کاربردیاستانداری زنجان
پروژه GIS شهري براي شهر زرين رود    مجريدي 1383خرداد  1384کاربریسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان
تلفيق داده هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در بر آورد اثرات انساني در محدوده حوزه استحفاظي زنجان – دانشگاه زنجان   مجريدي 1382تير  1385کاربردیدانشگاه زنجان