خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7772   بروزرسانی: 21-01-1400

Fatemeh Rajaee

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

- گذراندن دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه ماساچوست امریکا سال  تحصیلی 1393-1394

زمینه فعالیت : 1- کاربرد روش­های ارزیابی چند معیاره (Multi Criteria Evaluation) جهت مدیریت تغییرات کاربری اراضی در دوره های آتی با تاکید بر کاهش بار آلودگی در منابع آبی   استاد راهنما:Dr. Timothy Randhir

 

  • گذراندن دوره پسا دکتری در دانشگاه تهران سال تحصیلی 1397-99

زمینه فعالیت: کشاورزی هوشمند اقلیمی.استاد راهنما: دکتر مساح بوانی