خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7772   بروزرسانی: 21-01-1400

Fatemeh Rajaee

ساير فعاليتهاي پژوهشي

  • مسئول واحد ایزو ISO 14000 در سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران  
  • همکار پژوهشی در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کرج 
  • همکار پژوهشی در موسسه تحقیقات خاک و آب  
  • پژوهشگر در دانشگاه تهران
  • مشاور ارشد در شرکت مهندسین مشاور پویندگان محیط زیست