خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7772   بروزرسانی: 21-01-1400

Fatemeh Rajaee

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

داور مجله علمی-پژوهشی اکوهیدرولوژی دانشگاه تهران

داور مجله علمی-پژوهشی فصلنامه جغرافیای سرزمین

داور مجله  علمی پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست

عضو کمیته علمی اولین همایش ملی سنجش از دور و GIS محیطی

عضو هیات رئیسه پنل­های علمی و داور علمی  همایش دومين کنفرانس ملی هيدرولوژی ايران

عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

عضو کمیته علمی همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار