خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:31811   بروزرسانی: 17-05-1401

Sadegh Karimpouli

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

کسب رتبه دوم در بین فارغ التحصبلان دوره کارشناسی و دکترا و رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد


دریافت بورس تحصیلی داتشجویان ممتاز در دوره کارشناسی ارشد از دانشگاه صنعتی اصفهان


 دریافت بورس هیئت علمی دانشگاه زنجان- 1389


 فرصت مطالعاتی و تحقیقاتی:

1. دانشگاه صنعتی کلاستهال، آلمان- 1387

2. دانشگاه اُپسالا، سوئد- 1391

3. دانشگاه رور، بوخوم، آلمان- 1397، 1398


داور برجسته مجله های

Journal of Petroleum Science and Engineering- March 2015 

International Journal of Heat and Mass Transfer- January 2018