خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34455   بروزرسانی: 17-05-1401

Sadegh Karimpouli

کتب

عنوان کتاب نوع نشر ناشر مولف/مولفین مترجم/مترجمین تاریخ نشر PDF FILE
زبان تخصصی برای دانشجویان مهندسی معدن   گردآوری و تألیفانتشارات دانشگاه زنجان صادق کریم پولی اسفند 1394   
دريافت:489918
تعیین بخش های کیفیت بالای مخازن هیدروکربنی با استفاده از تخمین رخساره به روش بیزین: مطالعه موردی روی یک مخزن کربناته در ایران (Book Chapter) 
[   خلاصه کتاب] 
تالیفScience Publishing Group کریم پولی، ص.، حسنی، ح.، خوشدل، ح.، ماله میر، ع.، نبی بیدهندی، م. آذر 1393   
دريافت:394348