خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:34430   بروزرسانی: 17-05-1401

Sadegh Karimpouli

مدیریت

مدیر گروه مهندسی معدن- از تیر 98 تا آذر 1400