خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24015   بروزرسانی: 27-02-1401

Mahmoud Kazemi

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

1)      پژوهشگر برتر در بخش پایان نامه های دانشجویی در اولین جشنواره شاهد و ایثارگر.( تهران 1389)

 

2)       پژوهشگر برتر در بخش مقالات ارائه شده در سومین جشنواره حکمت مطهر.( تهران اردیبهشت 1389)

 

3)      تقدیر نامه از دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم ، تحقیقات و فنآوری  در راستای برگزاری دوره های آموزشی تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد و سوء مصرف مواد برای کارشناسان سطح استان.