خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24015   بروزرسانی: 27-02-1401

Mahmoud Kazemi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
6 الهام قنواتی بهمن  1389روانشناسی عمومی مقايسه ي سلامت رواني دانشجويان مقاطع علوم پايه،كار آموزي و كارورزي رشته ي پزشكي عمومي دانشگاه علوم پزشكي  
[Abstract] 
5 جمال خوب چین تير  1390روانشناسی عمومی رابطه جهت گيري مذهبي با سلامت رواني دانش آموزان دبيرستاني شهر زنجان 
[Abstract] 
4 زهرا نظرزاده پشم مهر  1390روانشناسی عمومی مقايسه هوش هيجاني و سلامت رواني نوجوانان كانون اصلاح و تربيت با نوجوانان عادي  
3 سمیه مداحی بهمن  1389روانشناسی عمومی رابطه ي ميزان بحران هويت و موفقيت تحصيلي در دانشجويان دانشگاه زنجان  
2 احمد حنیفی شهريور  1391روانشناسی عمومی بررسی میزان شیوع فرسودگی شغلی معلمان مقطع متوسطه شهرستان رزن و رابطه آن با هوش هیجانی و متغیرهای جمعیت شناختی 
[Abstract] 
1 مراد حیدری مهر  1391روانشناسی عمومی رابطه صفات شخصیتی با نحوه استفاده از تلفن همراه و کاربردهای جانبی آن در دانشجویان