خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24015   بروزرسانی: 27-02-1401

Mahmoud Kazemi

علایق پژوهشی

1)      روانشناسی تربیتی

2)      روانشناسی عمومی

3)      تعلیم و تربیت

 4) روانشناسی دین و معنویت