خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21029   بروزرسانی: 04-03-1402

Ali Sayyah

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

 

كسب عنوان مدیریت نمونه تربیت بدني دانشگاههای منطقه 8كشور

لوح تقدیر ( رضایت دانشجویان مركز علمي كاربردی ورزش و جوانان استان زنجان ریاست دانشگاه علمي كاربردی استان زنجان)

لوح سپاس ( كوشش خستگي ناپذیر در اجرای دقیق و صحیح وظایف محوله و تکریم ارباب رجوع شورای صنفي رفاهي دانشگاه زنجان)

لوح سپاس ( توسعه و ارتقاء كمي و كیفي دانشگاه علمي كاربردی ورزش و جوانان استان زنجان مدیر كل اداره ورزش و جوانان استان)

لوح سپاس ( تلاشهای سازنده در جهت رشد و بالندگي علم و دانش در مركز علمي كاربردی ورزش و جوانان استان زنجان مدیر كل اداره ورزش و جوانان استان)

لوح سپاس ( تلاشهای سازنده در جهت انجام پژوهش های بهینه در سال 96 مدیر كل آموزش و پرورش استان زنجان)

لوح سپاس ( ارتقاء كیفیت آموزشي و پژوهشي در مركز علمي كاربردی ورزش و جوانان استان زنجان)

لوح تقدیر ( كسب مدیریت برتر تربیت بدني در بین دانشگاههای منطقه 8كشور ریاست  دانشگاه زنجان)

لوح تقدیر ( كسب مدیریت برتر تربیت بدني در بین دانشگاههای منطقه 8كشور معاون دانشجوئي دانشگاه زنجان)

لوح تقدیر ( تهیه و تدوین طرح استعدادیابي فدراسیون گلف جمهوری اسلامي ایران رئیس فدراسیون)

لوح تقدیر ( خدمات و مساعي ارزشمند در سنگر توسعه ورزش قهرماني و همگاني و اعتلای ورزش استان استاندار زنجان)

لوح تقدیر (برگزاری شایسته اولین دوره مسابقات فوتسال بین دانشگاههای استان زنجان - استاندار زنجان)

تقدیرنامه ( خدمات بي شائبه در برگزاری طرح ضیافت اندیشه دانشگاههای استان زنجان رئیس دفاتر استاني نهاد نمایندگي مقام معظم رهبری)

تبریک  کسب مقام ورزشی در رشته والیبال کارکنان دولت استان زنجان سال 96 - استاندار زنجان

لوح تقدیر ( تلاش در جهت شکوفایي ورزش و توسعه ورزش همگاني و قهرماني و اشاعه فرهنگ جوانمردی در استان زنجان مدیر كل تریت بدني استان زنجان)

لوح تقدیر (تلاش در جهت پیشبرد اهداف آموزشي و پژوهشي اداره كل تربیت بدني استان زنجان مدیر كل تربیت بدني استان)

لوح تقدیر (تقدیر از زحمات و تلاشهای ارزشمند در كمیته تحقیقات و پژوهش اداره كل تربیت بدني استان زنجان – مدیر كل تربیت بدني استان)

لوح تقدیر (تقدیر از زحمات و تلاشهای ارزشمند در تحقق ماموریت های پژوهشي اداره كل تربیت بدني استان زنجان مدیر كل ورزش و جوانان استان)

لوح تقدیر ( كسب مقام سوم مسابقات كشوری گلف جام وحدت مدیر كل تربیت بدني استان زنجان )

لوح تقدیر ( كسب مقام و تلاش ارزنده در پرورش روحي و جسمي كارمندان و توسعه و گسترش تربیت بدني در استان زنجان مدیر كل تربیت بدني استان زنجان)

لوح تقدیر ( برگزاری مسابقات فوتسال كاركنان حفاظت محیط زیست انتخابي شمال غرب كشور مدیر كل حفاظت محیط زیست استان زنجان)

لوح تقدیر ( كسب مقام سوم در مسابقات جام رمضان فرهنگیان رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 2زنجان)

لوح تقدیر ( كسب مقام سوم رشته دو ومیداني ششمین المپیاد ورزشي دانشگاههای ایران رئیس دانشگاه اراك)

لوح تقدیر ( تلاشهای بي شائبه در امر برگزاری اولین دوره مسابقات ورزشي قهرمان كشوری تکواندو دانشجویان پسر دانشگاههای جامع علمي كاربردی ریاست دانشگاه جامع علمي كاربردی واحد استان زنجان)

لوح تقدیر (برگزاری شایسته دومین المپیاد فرهنگي ورزشي دانشجویان پسر دانشگاههای جامع علمي كاربردی سراسر كشور ریاست دانشگاه جامع علمي كاربردی واحد استان زنجان)

لوح تقدیر ( تلاش در جهت توسعه و گسترش ورزش در سطح جامعه دانشگاهي زنجان رئیس دانشگاه)

لوح تقدیر (كسب مقام قهرماني تیم والیبال دانشگاه زنجان در مسابقات قهرماني كارمندان دولت در استان زنجان – رئیس دانشگاه زنجان )

لوح تقدیر (برگزاری شایسته اولین دوره مسابقات فوتسال بین دانشگاههای استان زنجان - رئیس دانشگاه زنجان)

لوح تقدیر ( برگزاری هر چه بهتر دومین المپیاد فرهنگي ورزشي دانشجویان شاهد و ایثارگر پسر سراسر كشور ریاست دانشگاه زنجان)

لوح تقدیر ( برگزاری شایسته اولین دوره مسابقات المپیاد ورزشي درون دانشگاهي زنجان - رئیس دانشگاه زنجان)

لوح تقدیر ( موفقیت در صعود به قله 5137متری آرارات در كشور تركیه ) ریاست دانشگاه زنجان

لوح تقدیر ( تلاش در جهت پیشبرد اهداف و خدمات علمي ، فرهنگي و دانشجویي در سال تحصیلي 88-87 معاونت دانشجوئي و فرهنگي دانشگاه زنجان)

لوح تقدیر ( زحمات و تلاشهای ارزنده در مدت مسئولیت مدیریت تربیت بدني دانشگاه زنجان معاون اداری ومالي دانشگاه)

لوح تقدیر ( زحمات خالصانه و تلاشهای ارزنده در طول تصدی مدیریت تربیت بدني دانشگاه زنجان معاون دانشجویي)

لوح تقدیر در راستای انجام فعالیت های پژوهشی بهینه در سال 96 - مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان

لوح تقدیر (برگزاری آیین رونمایی از نشان والیبال استان زنجان با نماد آهو) - مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان

مقام های ورزشی:

 مقام سوم در رشته دو و میداني ششمین المپیاد ورزشي دانشجویان سراسر كشور 

 مقام سوم مسابقات كشوری گلف جام وحدت 

 مقام سوم مسابقات میني گلف شمال غرب كشور 

 مقام اول مسابقات والیبال گرامیداشت هفته دولت دانشگاه زنجان 

مقام دوم مسابقات والیبال گرامیداشت سي و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامي دانشگاه زنجان 

مقام دوم مسابقات والیبال كارمندان دولت استان زنجان

مقام سوم مسابقات والیبال كارمندان دولت استان زنجان

مقام دوم مسابقات جام رمضان و نکوداشت حمایت از بیماران كلیوی و پیوند اعضاء

مقام سوم مسابقات والیبال جام رمضان ویژه فرهنگیان

مقام اول مسابقات ورزشي گرامیداشت سي و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامي دانشگاه زنجان

مقام دوم مسابقات فوتسال كاركنان

مقام اول مسابقات والیبال جام رمضان یادواره شهید شهریاری و شهدای هسته ای

مقام اول مسابقات فوتسال دومین جشنواره ورزشي بسیج اساتید استان زنجان

مقام سوم مسابقات ورزشی جام رمضان کارکنان دستگاههای دولتی و خصوصی در رشته والیبال سال 96

مقام سوم مسابقات کارکنان دولت استان زنجان سال 96