خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21219   بروزرسانی: 04-03-1402

Ali Sayyah

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسي راهكارهاي ارتقاء رتبه استان در كنكور سراسري: با ارائه مدل   همكاراسفند 1398اسفند  1399اداره کل آموزش و پرورش
تحلیل وضعیت سلامت رفتار و روان دانش آموزان استان زنجان با نیمرخ سلامت آنها و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و درمانی   همكاراسفند 1398اسفند  1399اداره کل آموزش و پرورش
بررسی عوامل موثر بر افراد باز مانده از تحصیل در دوره دوم متوسطه استان زنجان   مجرياسفند 1398اسفند  1399اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان
تدوین الگوها و شاخص های استعدادیابی ورزش گلف ایران 
[  خلاصه طرح] 
مجري 1393  1394فدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایرانفدراسیون گلف جمهوری اسلامی ایران